ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561

ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561

นายสุรจิตร ก้องวัฒนา ที่ปรึกษาสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยเตรียมพบกับ ไปรษณียบัตรส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้นำมาจัดแสดงจำนวน 191 ชิ้น และแสตมป์พร้อมสิ่งสะสมหายากจากทั่วโลก มูลค่าหลายพันล้านบาทในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน – วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561

โอกาสครั้งสำคัญ สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศความพร้อมในการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561 หรือ Thailand 2018 World Stamp Exhibition ครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีไทย ในยุคดิจิทัล 4.0” ไฮไลท์ที่สุดของงานในครั้งนี้ ก็คือ การจัดแสดงไปรษณียบัตรส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้นำมาจัดแสดงจำนวน 191 ชิ้น, การรวบรวมแสตมป์และสิ่งสะสมหายากจากทั่วโลก มูลค่าหลายพันล้านบาทมาไว้ในงานนี้ รวมถึงการประกวดแสตมป์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลก โดยจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน – วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  

ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561

นายสุรจิตร ก้องวัฒนา ที่ปรึกษาสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561  (Thailand 2018 World Stamp Exhibition) ได้รับความร่วมมืออันดีจากไปรษณีย์ไทย ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ร่วมกันเผยแพร่ ส่งเสริม และยกระดับการสะสมตราไปรษณียากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นการแสดงเอกลักษณ์ของประเทศไทย และช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยมีโซนสำคัญ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, การจัดแสดงไปรษณียบัตร
ส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 191 ชิ้น, การจัดแสดงหลักฐานการบันทึกเหตุการณ์สำคัญของไทยในโซน จดหมาย 3 แผ่นดิน, การประกวดแสตมป์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลก และโซน Grand Prix Club,
Special Prize พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนาบนเวทีตลอดการจัดงาน และการประมูลของสะสมหายากจากทั่วทุกมุมโลก

โดยไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาด คือ การจัดแสดง “จดหมาย 3 แผ่นดิน” หลักฐานการบันทึกเหตุการณ์สำคัญ
ของไทย ตั้งแต่

– สมัยอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งจดหมายที่พบฉบับนี้เป็นจดหมายที่เหลืออยู่เพียงฉบับเดียว
ในไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2231 (ค.ศ.1688) หรือประมาณ 330 ปี มาแล้ว

– สมัยกรุงธนบุรี เป็นพระราชโองการจากจักรพรรดิเฉียนหลงฮ่องเต้ ซึ่งเอกสารฉบับนี้นับเป็นหนังสือสื่อสารระหว่างจีนและสยามที่เก่าแก่ที่สุด

– สมัยรัตนโกสินทร์ เป็นจดหมายของ 2 รัชกาล ได้แก่ จดหมายลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ซึ่งเป็นจดหมายที่พระองค์ทรงเขียนตอบโต้ เซอร์จอห์น เบาว์ริง, จดหมายลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (The Second King of Siam กษัตริย์องค์ที่ 2 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4) ซึ่งเป็นจดหมายที่หาชมได้ยากมาก โดยใจความในจดหมายฉบับนี้ ได้กล่าวถึง สนธิสัญญาที่ไทยได้ทำกับประเทศเดนมาร์ก และจดหมายลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
ซึ่งเนื้อความในจดหมายได้กล่าวถึง การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานยังประเทศไทย เพื่อให้ชาวสยามได้กราบสักการะบูชา และจดหมายที่ทรงกล่าวถึงพระราชพิธีการเปิดรถไฟท่าจีน โดยพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า ควรให้สยามมกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร) เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดสถานีรถไฟท่าจีนแทน

ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561

ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ของนักสะสมแสตมป์ทั่วโลก คือ การประกวดเเสตมป์แห่งความภาคภูมิใจของนักสะสมแสตมป์
ซึ่งผู้ชนะจะได้รับ 3 รางวัลยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ได้รับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่

 • รางวัลกรังด์ปรีซ์ เนชั่นแนล คือ รางวัลผลงานดีเด่นที่สุดของสิ่งประกวด ที่เป็นของประเทศไทย
 • รางวัลกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คือ รางวัลผลงานดีเด่นที่สุดของสิ่งประกวดที่เป็นของนานาชาติ ยกเว้นประเทศไทย
 • รางวัลกรังด์ปรีซ์ ดอร์เนอร์ คือ รางวัลผลงานดีเด่นที่สุดของสิ่งประกวด ที่เคยได้รับรางวัลเหรียญทองใหญ่
  ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง

ขณะนี้นักสะสมแสตมป์จากทั่วโลกได้ตอบรับผลงานเข้าร่วมแสดงและประกวดกว่า 600 ผลงาน รวมมูลค่าหลายพันล้านบาท

นางสาวปิลันธนี สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ทางไปรษณีย์ไทย ได้ออกแบบแสตมป์ที่ระลึกสุดพิเศษ ชุดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561 และจัดทำแสตมป์นิทรรศน์ Stamp Journey” เที่ยวทุกที่วิถีไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในแต่ละภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับ “ท่องเที่ยววิถีไทย ในยุคดิจิทัล 4.0” โดยแสตมป์ที่ระลึก ชุดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561 มีด้วยกันทั้งหมด 5 แบบ นำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวเมืองรอง ตามโครงการเที่ยว 55 เมืองรองของ ททท. โดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ 1. สะพานขาวทาชมพู จ.ลำพูน สะพานประวัติศาสตร์ที่รอดพ้นจากการถูกทิ้งระเบิด
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง 2. อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร อุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสายพันธุ์บัวกว่า 100 สายพันธุ์ 3. หาดทรายดำ จ.ตราด หนึ่งใน 5 หาดมหัศจรรย์ของโลกที่เกิดขึ้นจากระบบนิเวศของธรรมชาติ
4. หมู่บ้านทำกลอง จ.อ่างทอง หมู่บ้านผลิตกลองที่มีชื่อเสียงและดีที่สุดในประเทศไทย และ 5. ซุ้มประตูหิน จ.สตูล เป็น
ซุ้มประตูหินธรรมชาติ สัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ซึ่งมีความเชื่อว่าคู่รักคู่ใด ที่ได้ลอดซุ้มประตูหินนี้จะสมหวังในความรักและครองคู่กันอย่างมีความสุข  โดยแสตมป์ทั้ง 5 แบบ กำหนดวันแรกจำหน่าย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ราคาดวงละ 3 บาท และ 15 บาท

ส่วนแสตมป์นิทรรศน์ Stamp Journeyเที่ยวทุกที่วิถีไทย เป็นนิทรรศการที่ย่อส่วนเมืองไทย เพื่อให้เที่ยวได้ในชั่วอึดใจเดียว พร้อมกิมมิคสุดเก๋ไก๋ในรูปแบบ interactive เอาใจคนชอบเที่ยวแบบมีสไตล์ และรับพาสปอร์ตเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมของแต่ละภาค ประกอบด้วย

 • เจอนี่ ไปเจอเหนือ สัมผัสสวรรค์แดนสนธยา ตามล่าทะเลหมอก แถมกิ๋นลำ
 • อีสาน เจอนั่น มัน แซ่บ นัว ชมทุ่งดอกบัวแดง พร้อมแซ่บนัว ให้ทั่วอีสาน
 • เที่ยวกลางเจอนี่ มีดีมาให้เจอ ไหว้หลวงพ่อทองคำ ขอพรเสี่ยงเซียมซี เรียนรู้หัตถศิลป์ถึงถิ่นที่มา
 • เจอเธอ เจอฉัน เจอกันตะวันออก นวดสปาทรายสีดำ ของดีจากธรรมชาติ เชียร์แข่งวิ่งควายหนึ่งเดียวในโลก
 • เจอนั่น เจอนี่ ที่ภาคใต้ แอบแลนกเงือก ลอดซุ้มประตูหิน หรอยจริงหนังลุง

พร้อมกันนี้ไปรษณีย์ไทย ยังร่วมออกบูธให้บริการไปรษณีย์ จำหน่ายแสตมป์และสิ่งสะสมที่น่าสนใจ และสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงบริการทำ iStamp ดีไซน์เก๋ ๆ โดยสามารถนำภาพของคุณไปปรินท์เป็นแสตมป์จริงได้

 

นายเมธินทร์ ลียากาศ ที่ปรึกษาสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวถึง

การจัดแสดงสิ่งสะสมส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า พระองค์ทรงสนพระทัย
ในเรื่องการสะสมแสตมป์และไปรษณียบัตร ตั้งสมัยทรงพระเยาว์ ซึ่งการสะสมแสตมป์นับเป็นงานอดิเรกยอดนิยมในยุคนั้น ขณะทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจิตรลดาได้ทรงสะสมแสตมป์เหมือนพระสหาย ทรงมีการแลกเปลี่ยนแสตมป์กัน และมีพระสหายทูลเกล้าฯ ถวายบ้าง พระประยูรญาติถวายบ้าง โดยแสตมป์ที่พระองค์ทรงสะสมไว้นั้นมีมากมายทั้งแสตมป์ไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแสตมป์ชุดแรก ๆ ของหลายประเทศและชุดแรกของโลก

ในครั้งนี้ พระองค์ท่านได้พระราชทานไปรษณียบัตรส่วนพระองค์ จำนวน 191 ชิ้น มาร่วมจัดแสดง โดยไฮไลท์จะอยู่ที่สิ่งสะสมชิ้นพิเศษ 20 ชิ้น ที่ยังไม่เคยถูกนำไปจัดแสดงที่ไหนมาก่อน ซึ่งเป็นไปรษณียบัตรที่ทรงเขียนจ่าหน้าถึงพระองค์เองในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินยังต่างประเทศ

สำหรับงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561 (Thailand 2018 World Stamp Exhibition) จะจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน – วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรี

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ชุดภาพ

เตรียมพบกับ ไปรษณียบัตรส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้นำมาจัดแสดงจำนวน 191 ชิ้น…

โพสต์โดย Maganetthailand.com เมื่อ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018

 

 “The Biggest Philatelic Phenomenon of the Year”

Over 191 memorable postcards and private stamp collections of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Rare and special items from the world’s collections of philatelic valued over billions baht, are set to be revealed at the Thailand 2018 World Stamp Exhibition during November 28 – December 3, 2018 at Siam Paragon

Mr. Surajit Gongvatana, Advisor of The Philatelic Association of Thailand under the patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, stated that Thailand 2018 World Stamp Exhibition has been collaborated by Thailand Post Co., Ltd., considered a great opportunity to promote and upgrade Thailand’s stamp collections skill to be in line with international standards, while promoting tourism in the country in various aspects, as part of the strategy to unveil long-standing uniqueness as well as generate greater incomes. Significant exhibitions and activities, the exhibition in honor of H.M. King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, exhibition of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn private collection of 191 pieces of postcards, exhibition of major events and milestones taken place during the three dynasties of the Thai monarchy, world-class stamp contest, ‘Grand Prix Club’ and ‘Special Prize’ corners, stage forums, and auction of rare collectibles collected from around the world, are also featured in the event.

One of the must see highlights is the ‘Archives of the Three Dynasties’. This zone unveils major events and milestones taken place in the Thai history starting from:

 • The Ayutthaya Period – This is the winners will be archive found during the dynasty of King Narai the Great in B.E. 2231 (1688) or 330 years ago.
 • The Thonburi Period – It is the royal command declared by the Chinese ‘Qianlong’ Emperor, considered the oldest communication archive between China and Siam in the old days.
 • The Rattanakosin Era – Here are archives of the two dynasties, consisting of King Rama IV’s handwritten archive correspondence with Sir John Bowring, a handwritten archive of King Pinklao, who was honored as the Second King of Siam during the dynasty of King Rama IV, describing about treaty negotiations and agreements between Siam and Denmark, and King Rama V’s handwritten archives mentioning about the worshiping ceremony of the Lord Buddha’s sacred relics taken from India to Siam. There is also another official document issued by King Rama V, designating Prince Vajiravudh to preside over the opening ceremony of Tachin Railway Station on behalf of his majesty.

Also, stamp collectors are looking forward to joining a stamp contest, where the winners of each award class will be honored with three world-class achievement awards presented by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn,including:

 • Grand Prix National Award – For the best of honorable award in Thailand exhibit.
 • Grand Prix International Award – For the best of honorable award from international exhibit (except Thailand).
 • Grand Prix d’Honneur Award – The best of honorable award among those having earning 3 large gold medals.

Currently, a massive number of stamp collectors and philatelists from all over the world have expressed their keen interests in joining the contest, with over 600 collections masterpieces worth billions of baht.

Miss Pilantanee Suwanbubbha, Executive Vice President, Office of the President of Thailand Post Co., Ltd., said Thailand Post is introducing commemorative stamps of striking designs under the themes ‘Thailand 2018 World Stamp Exhibition’ and ‘Stamp Journey’ exclusively for this special event aiming to promote tourism in Thailand’s major and minor provinces conforming to the ‘Amazing Thailand Tourism in Digital 4.0 Era’ slogan.

Commemorative ‘Thailand 2018 World Stamp Exhibition’ stamps vary in five special designs linking the Tourism Authority of Thailand’s 55-secondary city tourism festival. There are five must-visit tourist attractions in five provinces selected as tourism highlights, including 1) The Ban Tha Chomphu Bridge, also known as the White Bridge, in Lamphun province – the historical railway bridge that was saved from aircraft bombing during the prolonged period of World War II, 2) The Lotus Memorial Park in Sakon Nakhon province – the largest lotus park in Thailand, where more than 100 species of lotus flowers can be seen, 3) The Black Sand Beach in Trat province – one of the world’s five most beautiful and extraordinary beaches existed by the diversity in ecological systems, 4) The Drum-Making Village in Ang Thong province – the country’s best and most renowned drum-making village, and 5) The Stone Arch in Satun province – the gigantic natural stone arch, also renowned for being an iconic landmark of Tarutao National Park, is believed among love couples that passing through this rock arch will bless their love to last forever. Additionally, the five stamp collections will be made available for sale on November 28, 2018, priced at 3 and 15 baht each.

The ‘Stamp Journey’ collection, featured in the event’s five-region tourism exhibition, comes up with touchy campaigns especially for travel lovers and holidaymakers. And get a passport to join activities in five major regions can wonderfully be described as:

 • Visit the North: Indulge yourself in the paradise of luminous twilight and the heavenly sea of mist.
 • Head to the Northeast: Explore the Red Lotus Sea and enjoy a wide variety of exquisitely traditional Isan dishes.
 • Explore Bangkok and Beyond: Visit holy temples around local towns and be inspired by the art of Thai craftsmanship.
 • Get Lost in the East: Get ready for a one-of-a-kind ‘Black Spa’ experience and the exotic charm of Thai cultures.
 • Discover the South: Enjoy seeking charismatic hornbills, watching authentic Thai shadow play, and having fun with favourite southern words and phrases.

Within the events, Thailand Post will also be selling stamps, collectibles and other souvenirs including the highlight, the designed iStamp by yourself. Mr. Metin Leeyakas, Advisor of the Philatelic

Mr. Metin Leeyakas, Advisor of the Philatelic Association of Thailand under the Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, unveiled his indescribable impression on H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s private collection of valuable rare stamps and postcards “H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously enjoys collecting stamps and postcards since her early youth. During her time at Chitralada School, stamp collecting had become her addictive hobby. She enjoyed exchanging some of them with her friends and was presented with memorable ones by her relatives. In fact, she had collected plenty of Thai and foreign stamps altogether.

“For this special event, H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn has graciously allowed organizers to showcase her royal highness private collection 191 pieces of postcards. A major highlight will be the display of Her Royal Highness’s 20 philatelic rarities that have never been seen by the public. The 20 philatelic rarities are postcards that H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn had addressed to herself when she traveled abroad,” added Mr. Leeyakas.

Get ready for Thailand 2018 World Stamp Exhibition, which will be organized during November
28- December 3, 2018, at Royal Paragon Hall, 5th floor of Siam Paragon. Admission to the event is free of charge.

 

Facebook Comments
Don`t copy text!