เดิน – วิ่ง การกุศล “TOSHIBA Charity Run นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018” ฉลอง 50 ปี ส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม หารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์

เดิน วิ่ง การกุศล “TOSHIBA Charity Run นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018”

ฉลอง 50 ปี ส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม หารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์

เดิน – วิ่ง การกุศล “TOSHIBA Charity Run นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018” ฉลอง 50 ปี ส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม หารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์

คุณกนิษฐ  เมืองกระจ่าง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด (ยืน-ที่ 3 จากซ้าย) นำทีมผู้สนับสนุน ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล “TOSHIBA Charity Run นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018 ฉลองความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยั่งยืนครบรอบปีที่ 50 และ 30 ตามลำดับ ด้วยการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม เพื่อจัดหารายได้นำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งงานกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3  พฤศจิกายน 2561 ณ กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด เวลา 5.00 น. โดยงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี (นั่ง-ที่ 2 จากซ้าย), คุณธนา  สุวัฑฒนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนากรมชลประทาน (นั่ง-ที่ 3 จากซ้าย) , รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นั่ง-คนแรกจากซ้าย) ณ ห้องประชุม D ชั้น 19D อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) เมื่อเร็วๆ นี้

 

Facebook Comments
Don`t copy text!