ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2020 ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ชวนเยาวชนไทยร่วมงานสัมมนา Young Ambassadors

งานสัมมนาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้ในมิติต่างๆ ของอุตสาหกรรมกอล์ฟจากผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมโอกาสฝึกงานต่างประเทศ
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

#hondalpgathailand

Honda LPGA Thailand 2020 and SAT  Invite Youths Nationwide To Join ‘Young Ambassadors’ Program.

(กรุงเทพฯ ) บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจกีฬากอล์ฟที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมงานสัมมนา “Young Ambassadors” กิจกรรมที่จัดควบคู่กับการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2020 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟได้เรียนรู้มิติต่างๆ ของการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในกีฬากอล์ฟให้กับเยาวชน พร้อมรับโอกาสฝึกงานต่างประเทศในอนาคต โดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว และมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ www.hondalpgathailand.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562  – 14 มกราคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และรับจำนวนจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น

งานสัมมนา Young Ambassadors จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Road to Honda LPGA Thailand มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนากีฬากอล์ฟในประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับโลก โดยเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนทั่วไปที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในวงการกีฬากอล์ฟทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมเป็นวิทยากรและผู้บรรยาย

ภายในงานสัมมนาแบ่งเป็นการให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ อนาคตของอุตสาหกรรมกอล์ฟ การสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมาย บทบาทของการตลาดดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจชั้นนำที่เกี่ยวข้องในวงการกอล์ฟ รวมทั้งวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียง
ซึ่งภายหลังจากงานสัมมนาจะมีการคัดเลือกเยาวชนจำนวน 30 คน เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นจะทำการคัดเลือกเยาวชนจำนวน 6 คน เพื่อรับโอกาสการฝึกงานต่างประเทศ

Honda LPGA Thailand 2020 and SAT  Invite Youths Nationwide To Join ‘Young Ambassadors’ Program.

Learn more about the golf industry from industry experts
and earn the opportunity to go on an international golf internship opportunity.

Saturday, 18 January 2020 at Sport Authority of Thailand, Huamark, Bangkok

#hondalpgathailand

(Bangkok)Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. continues its efforts to develop golf in Thailand by joining forces with the Sports Authority of Thailand (SAT) to invite students aged 18 and above to join the second edition of the Young Ambassadors Program, taking place on Saturday, January 18, 2020 from 9.00am to 4.00pm at the Sport Authority of Thailand, Huamark, Bangkok. Participants will have the opportunity to be selected for an exclusive internship to work on major golf tournaments overseas.

The Young Ambassadors Program is free of charge but attendees will need to have a good command of English and must either currently be attending institutions of higher education or have just recently graduated from university. Students aged 18 and above who are interested can apply at www.hondalpgathailand.com from 16 December 2019 until 14 January 2020. This program will be limited to the first qualified 100 applicants.

The Young Ambassadors Program has been organized for the second year consecutively as part of the Road to Honda LPGA Thailand 2020 to further develop the sport of golf in Thailand. The seminar will invite various experts from the industry to share their knowledge about golf and inspire a new generation of youth to get involved in the sport.  Participants of the Young Ambassadors Program will gain in-depth knowledge on several topics including “The Future of the Golf Industry” and “The Importance of Digital and Social Media Marketing Today”.

After the program, 30 students will be selected to serve as volunteers at the Honda LPGA Thailand 2020. Following the tournament, the performances of these students will be reviewed and the six most outstanding Young Ambassadors will be offered an exclusive internship with the chance to help organize and attend another major golf tournament overseas.

Facebook Comments
Don`t copy text!