UNHCR ระลึกถึงวันผู้ลี้ภัยโลก ร่วมกับพันธมิตรในประเทศไทยผ่าน “เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10”

จัดฉายภาพยนตร์ในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรก ความขัดแย้ง และการประหัตประหารบังคับให้ผู้คนโดยประมาณกว่า 80 ล้านคนทั่วโลกต้องหนีออกจากบ้านเกิดของตนเอง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เพิ่มความท้าทายให้แก่ระบบสาธารณสุข การเรียน และชุมชนต่างๆ ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นมักเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เมื่อเจ็บป่วย การหาโรงเรียนให้เด็กๆ หรือแม้แต่การหาพื้นที่ให้พวกเขาได้วิ่งเล่น สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ทำงานเคียงข้างผู้ลี้ภัยในทุกๆ วัน…

เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10

ร่วมชมภาพยนตร์ในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งแรกกับ UNHCR เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกในงาน “เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10” กรุงเทพฯ – สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด…

Don`t copy text!