นิทรรศการศุภมงคลสมัย150ปีแห่งการสถาปนา

ร่วมสมโภช“ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

ร่วมสมโภช“ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!