28842

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดตัว ๗ ชุมชนสืบไทย ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดตัว ๗ ชุมชนสืบไทย ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!