ททท. รุดหน้าท่องเที่ยววิถีชุมชน ในกิจกรรม “Local Life & Learn”

ททท. รุดหน้าท่องเที่ยววิถีชุมชน ในกิจกรรม “Local Life & Learn”

กระตุ้น CSR เพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เชิญชวนร่วมกิจกรรมในแคมเปญ Local Life & Learn” โดยเชิญให้บริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และมีพนักงานจำนวนมาก ร่วมเป็นเครือข่ายภาคีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการร่วมซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชน พร้อมกิจกรรม CSR ทาง www.tourismthailan d.org/thailandlocalgivingเพื่อหวังเพิ่มยอดอุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนและเมืองรอง ทั้งยังสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก และศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแพ็กเกจการทำ CSR ระหว่างองค์กรและชุมชน อีกด้วย

โดยแคมเปญ Local Life & Learn ได้รับความร่วมมือจากเหล่าผู้ขาย บริษัทท่องเที่ยว และคณะทัวร์ ได้ให้การสนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนเช่นกัน โดยได้เข้าร่วมนำแพ็กเกจขึ้นขายบนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandlocalgiving เพื่อนำออกจำหน่ายให้แก่บริษัทต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการแบ่งประเภทแพ็กเกจ ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

 1. SDGs Education Package ซึ่งเป็นแพ็กเกจสำหรับองค์กรเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้อย่างยั่งยืน

1. SDGs Education Package

 • No Poverty เรียนรู้ขจัดความหิวโหย
 • Zero Hunger เรียนรู้ขจัดความยากจน
 • Good Health and Well-Being เรียนรู้การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • Clean Water and Sanitation เรียนรู้การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
 • Affordable and Clean Energy เรียนรู้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
 • Responsible Consumption and Production เรียนรู้แผนการบริโภคและ การผลิตที่ยั่งยืน
 • Life Below Water เรียนรู้ทรัพยากรทางทะเล และการใช้ประโยชน์
 • Life on Load เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
 • Place , Justice and Strong Institutions เรียนรู้สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

      2. Growing Package ซึ่งเป็นแพ็กเกจสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และบุคลากรภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น

2. Growing Package

 • Proactive Leadership (ภาวะผู้นำ)
 • Happy Cycle, Built up Motive and Positive Working Attitude (ทัศนคติในการทำงาน)
 • Hospitality & Growing (จิตสาธารณะ)
 • Team Building (ความสามัคคี)
 • QC Story (การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง)

3. Village Route ซึ่งเป็นแพ็กเกจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยววิถีชุมชนในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคใต้

4. Homestay ซึ่งเป็นแพ็กเกจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคใต้

 

ทั้งนี้กระบวนการของแคมเปญ Local Life & Learn เริ่มต้นจากที่ผู้ซื้อจากบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทำการเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวสำหรับองค์กร ผ่านทางwww.tourismthailand.org/thailandlocalgiving เมื่อเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ สามารถเลือกรับสิทธิพิเศษต่างๆ ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการภายในเว็บไซต์ได้ และในขณะเดียวกันนั้นทางฝั่งผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทท่องเที่ยว หรือคณะผู้นำทัวร์ต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถนำแพ็กเกจท่องเที่ยวมาขึ้นขายบนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandlocalgiving อันจะนำไปสู่รายได้กลับเข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อผลลัพธ์ ความกินดี อยู่ดี มีสุข ของคนในชุมชนท้องถิ่น

 

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชน พร้อมกิจกรรม CSR ผ่านทาง www.tourismthailand.org/thailandlocalgiving หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 088-858-7777

Facebook Comments
Don`t copy text!