S

ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง จัดปั่นจักรยานภาคใต้ยิ่งใหญ่กว่า 1500 คน ในกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักพัทลุง” 24 พฤศจิกายน นี้

ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง จัดปั่นจักรยานภาคใต้ยิ่งใหญ่กว่า 1500 คน
ในกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักพัทลุง” 24 พฤศจิกายน นี้

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!