โครงการแรลลี่ด้วยรถตุ๊กตุ๊ก ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “แต่งชุดไทย ไปอยุธยา”

โครงการแรลลี่ด้วยรถตุ๊กตุ๊ก ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“แต่งชุดไทย ไปอยุธยา”

 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอ พระนครศรีอยุธยา  และ พิตต้า ณ พัทลุง ร่วมแถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรม โครงการแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชื่อว่า“แต่งชุดไทย ไปอยุธยา” วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนคนรุ่นหลังเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีไทย ในอดีตอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย

โครงการแรลลี่ด้วยรถตุ๊กตุ๊ก ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “แต่งชุดไทย ไปอยุธยา”

โครงการแรลลี่ด้วยรถตุ๊กตุ๊ก ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยในงานนั้นจะเป็นการจัด Rally ตามรอยเส้นทางมรดกโลก ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2534 ทั้งนี้ทางอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ด้วยการคิดรูปแบบการจัด Rally ด้วยรถตุ๊กตุ๊ก ที่เป็นรถโดยสารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสะดวกสบายในการร่วมกิจกรรม ร่วมถึงการได้เรียนรู้ประเพณีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อน เช่น การเปิบข้าวด้วยมือ การทานอาหารข้าวห่อใบบัว การใช้ติหมาเป็นภาชนะแทนแก้ว การละเล่นแบบไทยๆ ตามจุด TC ต่างๆ อันได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ , วัดมงคลบพิตร , วัดมหาธาตุ , วัดราชบูรณะ และ วัดไชยวัฒนาราม         

การทานอาหารข้าวห่อใบบัว การใช้ติหมาเป็นภาชนะแทนแก้ว

โครงการแรลลี่ด้วยรถตุ๊กตุ๊ก ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 250 ทีม ทีมละ 2 คน โดยจะต้องมีตัวแทนแต่งชุดไทยอย่างน้อย 1 คนในการเข้าร่วมกิจกรม  พร้อมค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทต่อทีม (รวมค่าอาหารและที่พักจำนวน  1 คืน) ทั้งนี้ในงานนอกจากความสนุกและความรู้ที่ได้รับแล้ว ยังมีรางวัลต่างๆ มอบให้อีกด้วย

รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร และการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร : 088-152-8888
Facebook : แรลลี่แต่งชุดไทย ไปอยุธยา
Line ID : ayarally2018
หรือสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ https://goo.gl/forms/fdnULyZ2kQ5lh9cf1

Facebook Comments
Don`t copy text!