“กรมชลประทาน” เนรมิตเมืองอัจฉริยะเหนือน้ำสุดล้ำ

    ผ่านนิทรรศการเสมือนจริง เฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 119 ปี

กรมชลประทาน เนรมิตเมืองอัจฉริยะเหนือน้ำในชื่อ “RID Floating City” ที่นำเสนอความหลากหลายของนวัตกรรมสู่สายตาประชาชนให้ได้ตื่นตาตื่นใจไปกับนิทรรศการเสมือนจริงรูปแบบ 360 องศา ภายใต้งาน “RID TEAM สานพลังน้ำเป็น 1 เพื่อทุกคน” การเรียนรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานของเรื่องราวเกี่ยวกับสายน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่สร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนให้กับคนไทยมาตลอด 119 ปี ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายนนี้ ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน http://119year.rid.go.th/ 

RID Floating City

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 119 ปี ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา ภายใต้งาน RID TEAM สานพลังน้ำเป็น 1 เพื่อทุกคน โดยมีแนวคิด “สนุกไปกับนวัตกรรมแห่งสายน้ำ” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจที่กรมชลประธานต้องการนำเสนอศักยภาพความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในเรื่องการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการน้ำ”

RID Floating City

“นิทรรศการถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กรมชลประทานจึงปรับรูปแบบการนำเสนอเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม โดยเชื่อว่านิทรรศการนี้จะสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกคนด้วยการเดินทางผ่านสายน้ำสู่เมืองอัจฉริยะเหนือน้ำ (RID Floating City) ที่จัดแสดงเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ตลอดระยะเวลา 119 ปี ของกรมชลประทาน กับความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสร้างวิถีชีวิตและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการเตรียมพร้อมสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580  โดยเป็นการสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานผ่าน Virtual Exhibition 360 องศา ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน http://119year.rid.go.th/” 

RID Floating City

นิทรรศการแบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้  โซนที่ 1 : ปณิธานแห่งสายน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านโมเดลจำลอง 3 มิติ, โซนที่ 2 :  การเดินทางแห่งสายน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน นำเสนอแผนงานและโครงการภายใต้การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ในการกระจายนํ้า โดยการขุดคลองเชื่อมโยงนํ้าระหว่างแม่นํ้าสายหลักและต่อยอดสู่การสร้างประตูระบายน้ำ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ ด้วยเทคนิคโฮโรแกรม 3 มิติ, โซนที่ 3 : เรื่องเล่าจากสายน้ำ การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน นำเสนอการบริหารจัดการน้ำและมาตรการเตรียมรับมือปัญหาตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center ) หรือ SWOC  เพื่อทำหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ  สภาพน้ำในแม่น้ำแบบเรียลไทม์, โซนที่ 4 : ชีวิตกับสายน้ำ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ มีส่วนร่วมและเข้าใจขั้นตอนการส่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ผ่านการเล่นเกมตอบคำถาม ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้หลักคิดว่า การจัดการน้ำอย่างสมดุลเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ โซนที่ 5 :  นวัตกรรมแห่งสายน้ำ กรมชลประทานกับการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ นำเสนอนวัตกรรมเด่นที่จะนำพาให้ กรมชลประทานก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ 4.0 อาทิ กระบวนการสำรวจภาคพื้นดินด้วยสัญญานดาวเทียม กระบวนการสำรวจพื้นผิวน้ำ ด้วยเทคโนโลยี Echo Sounder แบบ Multi beam กระบวนการสำรวจทางอากาศโดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศ เป็นต้น

RID Floating City

สำหรับนิสิตนักศึกษา นักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา : “RID TEAM : สานพลังน้ำ เป็น 1 เพื่อทุกคน” อย่างใกล้ชิด ในรูปแบบออนไลน์ และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์     เพื่อลุ้นรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้าน กว่า 10,000 ชิ้น ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายนนี้ ได้ที่ https://www.rid.go.th/main/   

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!