ททท. เปิดโครงการ TOURISM SMART DATA,THE TIME IS NOW

ททท. เปิดโครงการ TOURISM SMART DATA,THE TIME IS NOW

ก้าวไปอีกขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ

ททท. เปิดโครงการ TOURISM SMART DATA,THE TIME IS NOW ก้าวไปอีกขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย ดร. ศุภกร สิทธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณพลกฤษณ์ ถมยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ท อินสไปร์ จำกัด และผู้ผลิตรายการ “เมืองรอง…ต้องลอง” และคุณศุภนาฏ จิตตลีลา ได้ร่วมในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “TOURISM SMART DATA,THE TIME IS NOW” ไปเมื่อบ่ายวันก่อน ณ คอมพาส สกายวิว โฮเทล  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศได้รับทราบถึงการดำเนินงานของ ททท. ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นจากจุดเริ่มที่เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ททท. และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย พร้อมด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในโลกปัจจุบัน ประกอบกับคำว่า “Thailand 4.0”  หรือ “Digital Disruption” ที่ทุกวงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจัง และด้วยความไม่หยุดนิ่งของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งวิทยาการและเครื่องมือใหม่ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ที่สำคัญคือเป็นข้อมูลมีความรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

            คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “จากการที่เราได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ททท. จึงนำมาสู่โจทย์ในการสร้างฐานของข้อมูล การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างไร ทำให้เกิดเป็นการวางแผนขั้นตอนกระบวนการทำงาน ที่ประกอบด้วย การออกแบบ/จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหา Software หรือ Tools  เพื่อนำมาใช้สำหรับการเชื่อมโยง จัดเก็บ/จัดการด้านข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล (Data Source) ที่เป็นประโยชน์ทั้งจากภายใน และภายนอกจากพันธมิตรที่ ททท. มีอยู่เดิม และพันธมิตรใหม่ในช่วงของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ”

นอกจากนั้นยังกล่าวอีกว่า “ผลสุดท้ายคือการพัฒนาด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่ในหัวเมืองใหญ่เท่านั้น แต่รวมถึงเมืองรอง และชุมชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล พร้อมด้วยแนวทางการดำเนินงานทางด้านการตลาดของ ททท. ที่มีการส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและรายได้ลงสู่ระดับท้องถิ่นต่อไป”

ทั้งนี้ ททท. จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ Tourist Journey อาทิ ผู้ให้บริการทางด้านการเงิน ผู้ให้บริการด้าน Search Engine ผู้ให้บริการ Booking & Sharing Platform หน่วยงาน Startup รวมถึงหน่วยงานทางด้านการดูแลความปลอดภัย/เตือนภัย และอื่นๆ มาร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อสร้างปรากฏการณ์การบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว

Facebook Comments
Don`t copy text!