สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล ได้รับรางวัลระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีว อนามัย และความปลอดภัย

สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล ได้รับรางวัลระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีว อนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) ประเภทธุรกิจสวนสนุกและสวนน้ำ ประจำปี 2561 เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล ได้รับรางวัลระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) ประเภทธุรกิจสวนสนุกและสวนน้ำ ประจำปี 2561 เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน ที่สุดของสวนน้ำระดับโลก ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “วอเตอร์ จังเกิ้ล” แห่งแรกในเอเชีย บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ใจกลางหัวหิน ที่รวบรวมสุดยอดความบันเทิงสำหรับครอบครัวและกิจกรรมไลฟ์สไตล์นานาชนิดไว้อย่างครบครัน พร้อมเครื่องเล่นมาตรฐานระดับโลกกว่า 20 ชนิด ล่าสุดได้รับรางวัล OHSAS 18001:2007 หรือ รางวัลระบบมาตรฐานการจัดการด้าน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ในประเภทธุรกิจสวนสนุกและสวนน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ประจำปี 2561 จากบริษัท UIC Certification Service ผู้ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานสากล ISO และให้การรับรองระบบความปลอดภัยมาตรฐานสากล

สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล ได้รับรางวัลระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) ประเภทธุรกิจสวนสนุกและสวนน้ำ ประจำปี 2561 เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

นายนฐา ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไป สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน กล่าวว่า “เราดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด ซึ่งมีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญอย่างจริงจังที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่องค์กรเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย การให้บริการ และมาตรฐานของเครื่องเล่นทุกชนิดที่อยู่ภายในสวนน้ำเป็นอันดับแรก ภายใต้สโลแกนที่ว่า “BE VANA, BE SAFE” อีกทั้งยังเป็นสวนน้ำแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้หลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามแบบสากล ด้วยการมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดมากถึง 160 คน ที่ผ่านการรับรองโดยบริษัท เอลลิส แอนด์ แอสโซซิเอท (Ellis & Associates) จากสหรัฐอเมริกา คอยประจำดูแลลูกค้าอยู่ทุกโซน ซึ่งที่ผ่านมา สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน ได้ดำเนินการตามระบบ ระเบียบและมาตรฐานต่างๆตามข้อกำหนดของ OSASH 18001 โดยใช้ระยะเวลาในการประเมิน ตรวจสอบในทุกๆมิติตั้งแต่ปี 2560 เป็นระยะเวลารวม 1 ปีเต็ม ดังนั้นรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยตอกย้ำว่าสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุดแล้ว ยังถือเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าใช้บริการที่สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยรางวัลดังกล่าวจะถูกประเมินอีกครั้งภายในระยะเวลา 3 ปี”

มาทำความรู้จักกับรางวัล OHSAS ​

OHSAS 18001 คืออะไร OHSAS ย่อมาจาก “Occupational Health and Safety Assessment Series” เป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบการจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีการร่วมมือพัฒนาระบบการจัดการดังกล่าวระหว่างหน่วยงานตรวจรับรองระบบงาน และองค์การมาตรฐาน

ระดับประเทศ รวมถึงองค์การอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อที่จะทำให้องค์การที่นำข้อกำหนดไปปฏิบัติสามารถจัดการทางด้านความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยข้อกำหนดดังกล่าวยังถือเป็นแนวทางการดำเนินงานซึ่งครอบคลุมถึงปัญหาทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกิจกรรมการทำงาน รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การลดความเสี่ยง และชีวิตการทำงานของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ ให้ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

รางวัลมาตรฐานความปลอดภัย

นายนฐา ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไป สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน และ ลูอิส นิโคล ร็อบบินส์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล พร้อมด้วยทีมไลฟ์การ์ด ร่วมยินดีกับรางวัล OHSAS 18001:2007 หรือ รางวัลระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีว อนามัย และความปลอดภัย ในประเภทธุรกิจสวนสนุกและสวนน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ประจำปี 2561

Facebook Comments
Don`t copy text!