ชวนเที่ยวงาน  “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 8

สืบสานอัตลักษณ์พื้นถิ่น..สู่การเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลก

“ชื่นอุรา น่าสบาย” ไปพร้อมกันทั่วประเทศ 13-16 เมษายน นี้

Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 8

สืบสานประเพณีดีงามต้อนรับปีใหม่ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 กับงาน “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ใน 6 จังหวัดหลักของประเทศไทย ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 เมษายนนี้ด้วยการผสานความร่วมมือขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในทุกมิติจากหลายภาคส่วน โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวเรือใหญ่และผู้สนับสนุนหลัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน และชุมชนแต่ละท้องถิ่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมตามแบบแผนประเพณีอันดีงามของไทย ที่เชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้งไทย และต่างชาติ สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่นอกจากจะเป็นการ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” ยังเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  

ที่ยังคงจัดเต็มไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และความเป็นอัตลักษณ์ประจำพื้นถิ่น ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทุกพื้นที่ 4 ภาค 6 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ภาคกลางจัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร บน Landmark หลัก ริมโค้งน้ำเจ้าพระยา 11 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, ท่ามหาราช, เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น , ท่ายอดพิมาน, ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และ ท่าศาลเจ้ากวนอู คลองสาน โดยมีไฮไลท์กิจกรรมเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย  คือ แห่พระพุทธรูปประจำพระอารามทางน้ำ จาก 5 พระอารามหลวง ลอดอุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัด ช้อปสินค้าชุมชนในตลาดโบราณ และมหรสพความบันเทิงอีกมากมาย  โดยมีเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการรับส่งฟรี ทั้ง 11 ท่าน้ำ ช่วงเวลา 08.30-17.00 น. ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

11 ท่าน้ำสำคัญ

กรุงเทพมหานคร กับ 11 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, ท่ามหาราช, ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค, เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น , สุขสยาม  ณ ไอคอนสยาม และศาลเจ้ากวนอู คลองสาน โดยมีกิจกรรมเสริมสิริมงคล คือ กิจกรรมแห่พระพุทธรูปประจำพระอารามทางน้ำ จาก 5 พระอารามหลวง ลอดอุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์ สักการะและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัด ช้อปสินค้าชุมชนในตลาดโบราณ และกิจกรรมมหรสพความบันเทิงอีกมากมาย โดยมีเรือด่วนให้บริการรับส่งฟรี ทั้ง 11 ท่าน้ำ

 11 ท่าน้ำสำคัญ

สำหรับกรุงเทพมหานคร ไฮไลท์ที่สำคัญคือการแห่พระทางน้ำ จะเป็นการแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำ 5 พระอารามหลวงชื่อดัง ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร, โดยขบวนแห่พระทางน้ำจะมีขึ้นใน วันที่ 13 เมษายน 2566 เริ่มต้นที่ท่าเรือวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร อัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานยัง 5 พระอารามหลวง เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำวันสงกรานต์ และแห่พระไปตามเส้นทาง ร่วมอัญเชิญพระพุทธรูปประจำพระอาราม ขึ้นยังท่าน้ำของแต่ละวัด

Water Festival 2023
Water Festival 2023

ถือเป็นการเริ่มต้นเทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย อย่างเป็นทางการ เสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ไทย นอกจากกิจกรรมแห่พระทางน้ำ ที่จะเกิดขึ้นภายในงาน “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ยังมีกิจกรรมเสริมสิริมงคลอีกมากมาย อาทิ เช่น สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด อุโมงค์น้ำมนต์ และยังมีกิจกรรมสนุกอย่างดีงาม ช้อปสินค้าตลาดโบราณ ณ 11 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Water Festival Thailand

ภาคเหนือ ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ถนนเจริญประเทศ จ.เชียงใหม่  กิจกรรมมงคล และกิจกรรมดีงามเพื่อความยั่งยืนอาทิ กราบไหว้พระพุทธรูปและประพรมน้ำมนต์ / สรงน้ำพระพุทธรูปจากวัดตามทักษาเมืองทั้ง 9 / รับพรล้านนารับปีใหม่ รดน้ำดําหัวพ่อเฒ่าแม่แก่เพื่อรับสิริปีใหม่ไทย /Workshop งาน Craft ล้านนากับแหล่งเรียนรู้อารยธรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านต้นน้ำ สล่าแดง เรียนรู้การปั้นดินเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เครื่องประดับล้านนา ลูกปัดดิน ถ้วยกาแฟ / กาดหมั้ว ซุ้มกาดหมั้วครัวฮอม อาหารพื้นเมืองล้านนาต้นตำรับ ผสมผสานอาหารร่วมสมัยจากเชฟชุมชน / ช้อปผลิตภัณฑ์สินค้าประชารัฐ / ชมการแข่งขันตำบะหนุนโดยชาวบ้านชาวชุมชน และการแข่งขันพูดจาประสาล้านนาโดยเยาวชน เป็นต้น ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

รอบเมืองลำพูน จ.ลำพูน  คอนเสิร์ต จากเหล่านักร้องประสานเสียง โรงเรียนจักรคำคณากร และดนตรีร่วมสมัยจากคนรุ่นใหม่..ที่จะมาบรรเลงเพลง ในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย  การแสดงวงดนตรีเครื่องเป่า Windensemble และรถแห่วง Windensemble รอบเมืองลำพูน และจุดแลนด์มาร์คต่าง ๆ  จัดพื้นที่ขายของชุมชน community market ณ ถนนอินทยงยศ  ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุดรธานี ณ วัดสระแก้ว และลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชนไทพวนร่วมกิจกรรมมงคล สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ ไทยพวนบ้านเชียง ประเพณีที่สืบทอดมาในการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และขบวนแห่ทางวัฒนธรรมซึ่งจัดทำโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2566

จ.ขอนแก่น ณ วัดไชยศรี ร่วมสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ทำบุญตักบาตรหน้าสิมอิ่มบุญสาวะถีวิถีสุข เจริญพระพุทธมนต์ บายศรีพระพุทธรูปและพระสงฆ์ ก่อพระเจดีย์ทราย พิธีสะเดาะเคราะห์วิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน กิจกรรมไฮไลท์ของประเพณีสงกรานต์อีสานแบบดั้งเดิมของวัดไชยศรี ชมศิลปกรรมและวัฒนธรรมบ้านสาวะถี การแสดงหมอลำสาวะถี  ทั้งการแสดงจากหมอลำสินไซน้อยร้อยปี ที่แสดงหมอลำเล่าเรื่องสินไซ พร้อมการแสดงหุ่นเชิดประกอบ การแสดงหมอลำพันปี ที่มีพ่อแม่หมอลำชั้นครู มาร่วมถ่ายทอดการแสดง รวมทั้งการแสดงหมอลำที่มีชื่อเสียงของบ้านสาวะถี ระเบียบวาทะศิลป์ก็นำส่วนหนึ่งของการแสดงมาร่วม  ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

ภาคใต้ จ.ภูเก็ต ณ วัดไม้ขาว และ Phuket Old town สนามหน้าชาร์เตอร์ (เมืองเก่าภูเก็ต) กิจกรรมตักบาตรข้าวสุกริมทะเล การออกร้านค้าชุมชน และถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านเมืองเก่า Art installation ชุมชนออกร้าน เรือนจำขายเครื่องดื่ม  ศิลปินสอน Workshop  แสดงงานศิลปะนางกวักของเด็กโรงเรียนบ้านไม้ขาว  ดนตรี แสง สี เสียง  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เรือนจำ และ Yamaha Phuket และ Pila Dance

ด้าน นายสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย เผยว่า “การจัดงานWater Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” นับตั้งแต่ปี พ.ศ 2558 ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติที่มาเที่ยวชมงานอย่างคึกคักทุกพื้นที่ และการตอบรับที่ดีจากเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมตามแบบแผนประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่มุ่งสร้างประโยชน์ในพื้นที่ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความยั่งยืนในยืนมิติต่างๆ เช่น สร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเก็บกลับรีไซเคิล (Environment) การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม (Social) การเชื่อมโยงต่อยอดเครือข่ายแห่งความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยการทำงานร่วมกันแบบ บ.ว.ร. ยกกำลังสอง”

 บ้าน วัด โรงเรียน บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม รัฐ/ราชการ (Governance)  ที่พร้อมสู่การขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโก เพื่อให้ “ประเพณีสงกรานต์” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นที่ 4 ของประเทศไทย เพื่อ“บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”  และยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับงาน Water Festival สู่แพลตฟอร์มความร่วมมือที่จะรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม  สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ที่เตรียมจัดตั้ง บริษัท สายน้ำแห่งวัฒนธรรม จำกัด ให้เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนและผลักดันสู่การจัดตั้ง วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงสร้างโอกาสต่อยอดมูลค่าเพิ่มของดีในชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น สะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”ร่วมสืบสานประเพณี และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า พร้อม “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”                    กับเทศกาล “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 8 สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย “ชื่นอุรา น่าสบาย” ไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน นี้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: Water Festival Thailand   

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!