เลื่อนการจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ

จากวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เลื่อนการจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ

ตามที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์    สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง กำหนดจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ รอบ ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ในการจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้มอบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สองครูเพลงศิลปินแห่งชาติ นั้น

                    เนื่องจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของรัฐบาลยังมีข้อห้ามไม่ให้จัดการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ต คณะกรรมการผู้จัดงานจึงเลื่อนการจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ จากวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไปเป็นวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ รอบ ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีบัตรแล้วสามารถใช้บัตรใบเดิมในการเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตฯ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นท่านที่ยังไม่มีบัตรสามารถซื้อบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร.๐-๒๒๒๕-๘๗๕๗-๘, ๐-๒๖๒๓-๘๑๔๘-๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์            โทร.๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา ๒,๐๐๐ บาท  ๑,๕๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐  บาท และ ๕๐๐ บาท

                        คอนเสิร์ต เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ ครั้งนี้เป็นการรวมตัวรวมใจของนักร้องและดนตรีทุกรุ่น โดยนำบทเพลงผลงานการประพันธ์ของครูชาลีและครูสุรพล มาขับร้อง ถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ ชรินทร์ นันทนาคร  รวงทอง ทองลั่นธม  เศรษฐา ศิระฉายา  วิรัช อยู่ถาวร  ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี  วินัย พันธุรักษ์ ร่วมด้วยนักร้องคุณภาพ  สุดา ชื่นบาน  ฉันทนา กิติยพันธ์  ศรวณี โพธิเทศ  รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส  ศรีไศล สุชาตวุฒิ  วิชัย ปุญญะยันต์  นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ  โฉมฉาย อรุณฉาน  ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล  อุมาพร บัวพึ่ง  จิตติมา เจือใจ  ชรัส เฟื่องอารมย์  นนทิยา จิวบางป่า  ไกรวิทย์ พุ่มสุโข  อรวรรณ เย็นพูนสุข  ดิเรก อมาตยกุล  สุนทร สุจริตฉันท์  ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา  วสุ แสงสิงแก้ว  พริมรตา เดชอุดม  อุเทน พรหมมินทร์  มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์  ศรัณย์ คุ้งบรรพต  พิมพ์พริมา วงษ์พรหม  และศิลปินจาก The Golden Song  สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา(โจ้)  โชคชัย หมู่มาก(แอ๊ค)  ดนุพงศ์ หลงสกุลณี (สิงห์) ซาจีร่า มูฮัมหมัด(เอ็มม่า) บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) พิธีกร โกมุท คงเทศ – สายสวรรค์ ขยันยิ่ง  โดยรายได้จากการจัดงานมอบสนับสนุนเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สองครูเพลงศิลปินแห่งชาติต่อไป

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!