Axios+ มุ่งยกระดับการรักษาของผู้ป่วยชาวไทยตลอดเส้นทาง

พร้อมเสริมแกร่งระบบนิเวศเพื่อการเข้าถึงการรักษาที่ยั่งยืน

Axios

กรุงเทพฯ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 – บริษัทเฮลท์แคร์ผู้บุกเบิกด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาล Axios International เปิดตัวโซลูชันที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศการเข้าถึงบริการสุขภาพในระดับชาติ ที่งานเสวนา Optimizing the Patient Journey Through Digital Healthcare Solutions โดยมี Roshel Jayasundera ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายให้คำปรึกษาระดับโลกของ Axios International พร้อมด้วย Raphael Itah หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลของ Axios International และ รศ.นพ. จุลจักร ลิ่มศรีวิไล อาจารย์ด้านระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทในปัจจุบันของโซลูชั่นดิจิทัลด้านการดูแลสุขภาพในประเทศไทย ดำเนินการเสวนาโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Genepeutic Bio จำกัด

Axios+

“งานของเราที่ Axios มุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ใด โดยเริ่มจากการระบุช่องว่าง จากนั้นจึงจัดหาโซลูชันการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมในหลายมิติ ไม่มีการใช้แนวทาง one-size-fits-all ที่เหมารวมผู้ป่วยในทุกสถานการณ์ ปัจจุบัน โซลูชันดิจิทัลได้พัฒนาฟีเจอร์ด้านการเข้าถึงแบบส่วนบุคคลของพวกเราทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โซลูชันดิจิทัลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนและเกาะติดการรักษาได้ต่อเนื่อง รวมถึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึ้นในช่วงแห่งการดิสรัปหรือการหยุดชะงักที่เกิดจากการระบาดใหญ่ซึ่งกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้” Roshel Jayasundera ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายให้คำปรึกษาระดับโลกของ Axios International กล่าว

งานเสวนานี้ถือเป็นการเปิดตัว Axios+ ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดย Axios+ เป็นชุดโซลูชั่นการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลครบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการเกาะติดการรักษาในหมู่ผู้ป่วย โดยส่วนโปรแกรมของ Axios International ซึ่งทำงานร่วมกับ Axios+ จะช่วยย่นระยะเวลาดำเนินการจากการส่งต่อแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาได้ลดลงโดยเฉลี่ย 55%

Axios+ ประกอบด้วย 3 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับติดตั้งในอุปกรณ์มือถือ ได้แก่ MyHealth สำหรับผู้ป่วย, MyPatients สำหรับแพทย์ และ MyPharmacy สำหรับเภสัชกร ทั้งหมดทำงานร่วมกับเว็บแพลตฟอร์มที่หลากหลายสำหรับผู้สนับสนุนโปรแกรม เภสัชกร และพันธมิตร NGO โดยแอป MyHealth จะช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการการรักษาสำหรับผู้ป่วยในส่วนโปรแกรมสนับสนุนผู้ป่วย (Patient Support Program) หรือ PSP ซึ่งจัดการโดย Axios เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและช่วยให้ผู้ป่วยจัดการโรคและรับทราบภาพรวมการรักษาที่กำลังจะเกิดขึ้นได้สะดวกและง่ายดาย สำหรับแพทย์ แอป MyPatients จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง Patient Support Program ใน 5 ขั้นตอนแบบไม่ซับซ้อน โดยส่วนที่สำคัญที่สุดคือการช่วยให้แพทย์เห็นภาพการรักษาของผู้ป่วยตลอดเส้นทาง รวมถึงความคืบหน้าใน Program หรือโปรแกรมการสนับสนุนผู้ป่วยได้ ขณะที่เภสัชกรจะสามารถเข้าสู่ระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มด้วยแอป MyPharmacy ทำให้สามารถดำเนินการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไว้ได้อย่างราบรื่น รวมถึงลดภาระงานลงได้อย่างชัดเจน

Axios+ ยังมี MyPrograms ที่ช่วยให้ผู้สนับสนุนโปรแกรมหรือ Program sponsor สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม รวมถึง MyDistributor ซึ่งเปิดทางให้ผู้จัดจำหน่ายส่งยาไปยังโรงพยาบาลและร้านขายยา, MyPharmacy ระบบจ่ายยาบนเว็บไซต์ และ MyCharity สำหรับพันธมิตร NGO ที่เข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อการสนับสนุนผู้ป่วยเพิ่มเติม

ด้วยแอปและแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งขึ้นมาสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในเส้นทางการรักษาของผู้ป่วย ระบบนิเวศ Axios+ ได้มุ่งเน้นไปที่การปิดช่องว่างในการเข้าถึงระหว่างผู้ป่วย แพทย์ เภสัชกร พันธมิตร NGO และภาคส่วนอื่นตั้งแต่ปี 2563 ล่าสุด Axios+ มาพร้อมกับฟีเจอร์การเกาะติดการรักษาจำนวนมากที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ป่วยค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคและโปรแกรมของแต่ละคน ผ่านสื่อการศึกษาซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตที่ดีขึ้น และมีทางเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อกังวลที่พบเจอ

“การแพร่ระบาดได้ปูทางไปสู่รูปแบบไฮบริดที่ระบบดิจิทัลมีบทบาทสำคัญมากขึ้นจนเทียบได้กับการเดินทางไปคลินิกและโรงพยาบาล ตัวอย่างที่เห็นชัดคือการศึกษาแนวโน้มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย Bain & Co ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยที่สมัครสมาชิกบริการพบแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine เพิ่มขึ้นเป็นเลขสามหลักในช่วงการระบาดใหญ่ โดยขยายตัวสูงถึง +141% ในสิงคโปร์ แสดงให้เห็นถึงการตระหนักรู้ของชุมชน และความจำเป็นของอุตสาหกรรมในการก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลเฮลท์ (Digital Health) ร่วมกัน

ด้วย Axios+ เรามุ่งหวังที่จะได้ร่วมงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในด้านการดูแลสุขภาพของประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น” Raphael Itah หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลของ Axios International กล่าว

“ในฐานะแพทย์ การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้เราต้องเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับโซลูชันดิจิทัล ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อเครื่องมือที่เหมาะสมถูกใช้ในเวลาที่เหมาะสม ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือโซลูชันเหล่านี้ช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ผู้ป่วยจะมั่นใจได้ว่าแพทย์เจ้าของไข้ยังคงตระหนักถึงอาการของตนเอง และสามารถรักษาได้โดยไม่ต้องนัดหมายทางกายภาพแบบไม่จำเป็น” รศ.นพ. จุลจักร ลิ่มศรีวิไล อาจารย์ด้านระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ย้ำถึงบทบาทของดิจิทัลโซลูชันที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย “ที่สุดแล้ว นี่คือการทำให้ทุกส่วนแน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถรับการดูแลที่พวกเขาต้องการ”

Raphael Itah หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลของ Axios International กล่าวเสริมว่า “ที่ Axios International เราเชื่อว่าโซลูชันดิจิทัลเป็นตัวเปิดทางสำหรับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ และไม่ใช่โซลูชันแบบสแตนด์อโลน เรามุ่งเน้นที่จะให้บริการผู้ป่วยในลักษณะที่มีผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดเสมอ และมีการใช้โซลูชันดิจิทัลร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว”

Axios+ designed to optimize the patient journey for Thai patients and strengthen the ecosystem for sustainable treatment access

Axios International

Bangkok, 7 March 2022 – Pioneering healthcare access company Axios International shared today an enhanced solution to complement the nation’s healthcare access ecosystem at its Optimizing the Patient Journey Through Digital Healthcare Solutions panel discussion, an event that brought together Roshel Jayasundera, Senior Director, Global Consulting, Axios International, Raphael Itah, Head of Digital, Axios International and Associate Professor Julajak Limsrivilai, M.D., Lecturer in Gastroenterology Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University to discuss the role of digital solutions in Thailand’s healthcare landscape today. The panel was moderated by Dr. Nares Damrongchai, Chief Advisor of Genepeutic Bio Co. Ltd.

 “Our work at Axios aims to achieve better health outcomes for patients no matter where they are, by first identifying the gaps and then providing customized access solutions that can comprehensively meet patient needs across multiple dimensions – not via the ‘one-size-fits-all’ approach. Digital solutions add a significant layer in enhancing our personalized access solutions, playing a crucial role in building sustainable healthcare access as well as adherence. With the disruption caused by the ongoing pandemic, these solutions are all the more relevant today,” said Roshel Jayasundera, Senior Director of Global Consulting, Axios International.

The event marked the unveiling of Axios+ in Thailand, a full suite of digital healthcare solutions which helps enhance access and now adherence to treatment amongst patients. In Axios International’s Programs which leverage Axios+, the processing time from physician referral to a patient’s access to treatment is reduced by 55% on average.

Axios+

Axios+ consists of three mobile apps, MyHealth for patients, MyPatients for physicians and MyPharmacy for pharmacists, with web platforms for Program sponsors, pharmacists, and NGO partners. The MyHealth app simplifies the treatment management for patients on Axios-managed Patient Support Programs (PSPs), empowering them and allowing them to easily view upcoming medication and manage their disease. For physicians, the MyPatients app streamlines patient referrals to Patient Support Programs in 5 simple steps, but most importantly enable them to view their patients’ journey and progress in the patient support Programs. Pharmacists are able to enter the ecosystem with the MyPharmacy app, seamlessly dispensing medications to enrolled patients and significantly reducing their existing workload.

Axios+ also incorporates MyPrograms for Program sponsors to monitor the programs performance, MyDistributor which allows distributors to deliver medication to the hospitals and pharmacies, a web version of MyPharmacy to dispense medications, and MyCharity for NGO partners who participate in the programs with further patient support.

With tailored apps and platforms for various stakeholders in a patient’s treatment journey, the Axios+ ecosystem in 2020 focused on bridging access gaps between patients, physicians, pharmacists, NGO partners and more. Today, Axios+ is equipped with a host of adherence features addressing evolving patient needs; these help patients discover more about their disease and program through educational materials; they learn to live a better lifestyle and they have the option to become part of a community to exchange experiences and concerns.

“The pandemic paved the way towards a hybrid model where digital is increasingly playing an important role alongside physical visits to hospitals and clinics. For example, a study in South-East Asia’s trends by Bain & Co showed a triple-digit increase in Telemedicine patient subscriptions during the pandemic – as high as +141% in Singapore. This shows the realization of the community and the necessity of the industry to move together towards Digital Health.

With Axios+, we look forward to working with different healthcare stakeholders in Thailand to better serve the needs of the local population,” said Raphael Itah, Head of Digital at Axios International.

“As physicians, the COVID-19 pandemic has required us to be more open to digital solutions, which are very useful when the right tool is used at the right time. One key advantage is that they enable physicians and patients to maintain relationships with each other—patients are assured that their physicians remain aware of their symptoms and can treat them without unnecessary physical appointments,” commented Associate Professor Julajak Limsrivilai, M.D., Lecturer in Gastroenterology Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University on how digital solutions help to strengthen the physician-patient relationship. “Ultimately, it’s about doing our part to ensure patients can receive the care they need.”

Raphael Itah, Head of Digital at Axios International added, “at Axios International, we believe that digital solutions are an enabler for healthcare access and not a standalone solution. The focus is always to serve patients in the most impactful manner, and digital solutions along with other tools are deployed to achieve that.”

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!