สัปดาห์วันไข่โลก ที่รพ.ศิริราช

สัปดาห์วันไข่โลก ที่รพ.ศิริราช

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน “วันไข่โลก 2562” โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และ นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ร่วมด้วย ณ โถงชั้น 1 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

สัปดาห์วันไข่โลก ที่รพ.ศิริราช
สัปดาห์วันไข่โลก ที่รพ.ศิริราช
สัปดาห์วันไข่โลก ที่รพ.ศิริราช

สำหรับ กิจกรรมวันไข่โลกปีนี้มีกำหนดจัดขึ้น 3 วัน ใน 3 โรงพยาบาลใหญ่ โดยครั้งต่อไปจะจัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชั้น 1 อาคาร 14 ชั้น เชื่อมต่อชั้น 1 อาคารคัคณางค์ ในวันที่ 9 ตุลาคม และครั้งที่ 3 จัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันที่ 11 ตุลาคม โดยผู้ที่สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมงานวันไข่โลกเพื่อรับ “ไข่ฟรี” ณ พื้นที่จัดงาน พร้อมกิจกรรมพิเศษภายในงาน และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาบรรยายความรู้ประโยชน์ของไข่ ระหว่างเวลา 07.00 -16.00 น./

สัปดาห์วันไข่โลก ที่รพ.ศิริราช
สัปดาห์วันไข่โลก ที่รพ.ศิริราช

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ (กลาง) เป็นประธานเปิดงาน “วันไข่โลก 2562” โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.ดนัย ธีวันดา (ที่ 4 จากขวา) รองอธิบดีกรมอนามัย และ นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยบริโภคไข่ ซึ่งมีคุณค่าสารอาหารอันเป็นประโยชน์ต่อคนทุกวัย ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช./

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!