อีกก้าวความสำเร็จ ประเทศไทย…ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก          

อีกก้าวความสำเร็จ ประเทศไทย…ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก

         ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายซาเยด อาร์. อัลซายานี (H.E. Mr. Zayed R. Alzayani) รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์ และการท่องเที่ยว ประเทศบาห์เรน และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยประเทศไทยมีศักยภาพการใช้วิทยาศาสตร์สนับสนุนในเรื่องการรับรองฮาลาลอย่างดีที่สุด

ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก                                                                                                                                                                                                                ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการผลิตอาหารฮาลาลหรืออาหารสำหรับมุสลิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอาหารฮาลาลที่กำหนดไว้ตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของ Codex ที่ให้ทั้งความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและเป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกที่มีคุณภาพ ตามนโยบายที่จะให้อาหารฮาลาลในประเทศไทยสู่ครัวโลก                                             มกราคม 2538 ได้กำเนิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกขึ้น คือ ‘ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มจากรูปแบบห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม และได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก   พร้อมพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฮาลาลอย่างต่อเนื่อง ศูนย์มีห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและทันสมัย ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน จนได้รับรางวัลระดับนานาชาติจากผลงานรางวัลอันหลากหลาย ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สู่การเป็นผู้นำทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในระดับโลก ที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  จากการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล สร้างมูลค่าให้ฮาลาลประเทศไทยสามารถส่งออกได้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัว นับเป็นเกียรติสำหรับประเทศไทยกับการขับเคลื่อนงานฮาลาล ทำให้ทั่วโลกมองประเทศไทยเป็นแบบอย่าง เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า-

ประเทศไทยถือเป็นมิตรประเทศที่สำคัญและใกล้ชิดกับบาห์เรนมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน บาห์เรนให้ความสำคัญกับการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทุกระดับ และยินดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนาน เพิ่งฉลอง 40 ปี ทั้งกษัตริย์บาห์เรนและนายกรัฐมนตรีจะชอบประเทศไทยเป็นพิเศษ                       

 …ในการมาเยี่ยมชมศูนย์ของเราในครั้งนี้ เพราะประเทศไทยมีศักยภาพสูง มีฮาลาลอย่างดีที่สุด ด้วยศักยภาพในเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์สนับสนุนในเรื่องการรับรองฮาลาลอย่างดีที่สุด เนื่องจากมีการร่มมือสนับสนุนระหว่างองค์กรทางศาสนากับองค์กรทางวิชาการมากที่สุด ตรงนี้ทำให้ทางบาห์เรนเยี่ยมชมดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                     

 …เมื่อมาแล้วเขาพบว่าเป็นมากกว่าที่เขาคิด เพราะมีแล็บที่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบเครื่อง ทั้งมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง นอกจากนั้นยังมีกลุ่มมุสลิมทั้งนั้นที่ส่งนักวิทยาศาสตร์มาเทรนงานที่บ้านเรา อาทิ ปากีสถาน อุซเบกิสถาน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตรุกี และกัมพูชา เป็นต้น เขาเลยเห็นว่าเรามีศักยภาพในการฝึก อบรม ปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลสูง       

อีกก้าวความสำเร็จ เพื่อประเทศไทย...สู่ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก

 …ดังนั้นในงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ในกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายนนี้ ทางบาห์เรนจึงเชิญทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ไปนำเสนอผลงานในงานด้วย ซึ่งเราจะนำเอาห้องปฏิบัติการไปโชว์ แต่เป็นแล็บท็อปพับได้ ไปนำเสนอ ที่มีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยี และกระบวนวิธีการที่มีศักยภาพสูง                                                                     

อีกก้าวความสำเร็จ เพื่อประเทศไทย…สู่ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพอาหารจาก  Halal in Thailand

Facebook Comments
Don`t copy text!