บำรุงราษฎร์ร่วมฉลอง “PRIDE Month” จัดทัพตั้ง “Pride Clinic”

ส่งมอบการดูแลเชิงสุขภาพแบบ Life-time Value แก่กลุ่ม LGBTQ+ 

บำรุงราษฎร์ร่วมฉลอง “PRIDE Month” จัดทัพตั้ง “Pride Clinic”

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผนึกกำลังทีมแพทย์ด้านฮอร์โมนและศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปิดตัว “Pride Clinic” เพื่อส่งมอบการดูแลเชิงสุขภาพในระยะยาว (Life-time value) แก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนทางกายภาพ ไปจนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ด้วยการบริบาลมาตรฐานบำรุงราษฎร์และความปลอดภัยสูงสุด

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บำรุงราษฎร์เคารพในความแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และเพศสภาพ อันเนื่องมาจากที่เรามีประสบการณ์ที่ยาวนานในการดูแลผู้ป่วยที่มีความหลากหลายจากทั่วโลก การเปิดตัว Pride Clinic จึงนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของบำรุงราษฎร์ในการเปิดโอกาสให้เกิดการเข้าถึงการรักษาที่ครบวงจร ปลอดภัย และได้มาตรฐาน และให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของผู้มารับบริการ อาทิ ข้อมูลประวัติการรักษา สถานที่ที่เป็นสัดส่วน และการไม่เปิดเผยตัวผู้มารับบริการ ให้แก่กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกช่วงอายุ ภายใต้พื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตนเอง หรือ Be the best version of you และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนเทศกาล “Pride Month” ในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อตอกย้ำถึงความเคารพต่อความหลากหลายทุกรูปแบบของมวลมนุษยชาติ”

รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร

รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากกระแสปัจจุบันที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมุมมองในการยอมรับนับถือผู้อื่นโดยไม่ใช้เรื่องของเพศสภาพ หรือรสนิยมส่วนตัวมาตัดสิน อีกทั้งจากประสบการณ์ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราที่ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทำให้พบว่ามีความต้องการรับการบริบาลจากกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงจากผู้ปกครองและญาติมิตร เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา การเตรียมความพร้อมเรื่องฮอร์โมน การทำหัตถการ และการใช้ศัลยกรรมช่วยปรับแต่งลักษณะทางกายภาพ รวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนเพศด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง และการดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังการผ่าตัด ภายใต้การดูแลของทีมศัลยแพทย์และแพทย์ผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน การเปิด Pride Clinic ในวันนี้ นับเป็นการบริบาลทางการแพทย์ล่าสุดของบำรุงราษฎร์ ที่มุ่งยกระดับให้ครอบคลุมและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่เรายังคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการทุกคน”  

นพ. สิระ กอไพศาล

นพ. สิระ กอไพศาล อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและผู้ชำนาญการด้านฮอร์โมน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องสำคัญ เช่น ยังมีความเข้าใจผิด และมีความเสี่ยงในการซื้อยาคุมกำเนิดมารับประทานเอง เพื่อทดแทนฮอร์โมนในเพศหญิง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ “Pride Clinic” จึงได้รับการออกแบบให้เกิดการบริบาลแก่กลุ่มหลากหลายทางเพศที่ปลอดภัย โดยดูแลตั้งแต่ การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเพศสภาพ (Hormone Therapy), ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพ (Masculinizing / Feminizing Procedures), การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ (Gender-Affirming Surgery), การฝึกพูดเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นเพศหญิง (Voice Feminizing Therapy) และการผ่าตัดกล่องเสียง (Voice Feminizing Surgery), การดูแลรักษาด้านผิวพรรณ ความงามและรูปร่าง (Aesthetic and Skin) การดูแลสุขภาพจิต (Mental health) รวมถึงการออกแบบโปรแกรมสุขภาพแบบจำเพาะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Check-up Program for Unisex) ในทุกช่วงวัย เป็นต้น ซึ่งดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการในทุกขั้นตอน

ที่สำคัญทีมศัลยแพทย์ที่ต้องใช้หัตถการในการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ยังมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และทำการผ่าตัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งแพทย์เฉพาะทางนี้ได้จบด้านศัลยกรรมตกแต่งหรือศัลยกรรมพลาสติก (Certified Board Plastic Surgeons) ในขณะที่ประเทศไทย ยังมีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัดจำนวนไม่มากนัก ซึ่งแพทย์ที่สามารถปฏิบัติงานควรเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ มีความเข้าใจและใส่ใจในสุขภาพของคนกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะ จึงจะสามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพได้ ซึ่ง Pride Clinic ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ

นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์

นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังและความงามศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ บางกระเจ้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังมีบริบาลดูแลในช่วงการพักฟื้นภายหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ภายใต้โครงการรักษ ตั้งอยู่ที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์บูร​ณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชีย ด้วยจุดเด่นคือการผสมผสานระหว่างการนำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่ (Advanced Medical Science) มาใช้ร่วมกับ ศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวม (Holistic Wellness) ที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และจัดโปรแกรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะบุคคล ซึ่งดูแลโดยแพทย์ และผู้ชำนาญการด้านศาสตร์การแพทย์แขนงต่างๆ ไว้อย่างครอบคลุม ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมไปถึงการปรับสมดุลของร่างกาย ดูแลผิวพรรณ ความงาม น้ำหนักตัว และการชะลอวัยให้ดูดีในแบบฉบับของแต่ละบุคคล”

อย่างไรก็ดี ในฐานะต้นแบบและแรงบันดาลใจของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เกรซ นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมากลุ่ม LGBTQ+ มีทางเลือกจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีวิสัยทัศน์ในการให้บริการครบวงจรเพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่ม LGBTQ+ ได้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ปลอดภัย และได้รับการดูแลจากแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยตรง

เขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ

เขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ  กล่าวว่า บริการของ Pride Clinic นอกจากมีความครอบคลุมความต้องการแล้ว ทางโรงพยาบาลฯ ยังให้ความสำคัญกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับกลุ่มนี้ ทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านจิตเวชด้วย 

รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น

รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น กล่าวว่า ยังมีคนในกลุ่ม LGBTQ+ อีกมากที่กลัว และไม่กล้าใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับคุณภาพชีวิตตามมา Pride Clinic จึงเป็นพื้นที่ที่ทำให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ มาแล้วรู้สึกสบายใจ และปลอดภัยเพราะเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความเท่าเทียมอย่างแท้จริง สำหรับคนที่ไม่ใช่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อย่างในกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการที่นี่เพื่อขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ และทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับบุตรหลานที่เป็น LGBTQ+ ได้อย่างมีความสุข

บำรุงราษฎร์ร่วมฉลอง “PRIDE Month” จัดทัพตั้ง “Pride Clinic”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1378 หรือติดต่อคลินิก Pride (Pride Clinic) ตั้งอยู่ที่อาคาร A (อาคารคลินิก) ชั้น 16, เคาน์เตอร์ A (16A) โดยเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. หรือ email: [email protected]

ข้อมูลคลินิก PRIDE โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดให้บริการครอบคลุมในทุกมิติ แบบ Holistic Integrated and Personalized Care ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การประเมินสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ การตรวจสุขภาพทั้งภายนอกและภายในด้วยโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายเฉพาะบุคคล โดยแยกเป็นหมวดหมู่บริการทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ และจำเป็นเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ อาทิ

 • การวินิจฉัยเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือปรับเพศสภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Gender dysphoria)
 • การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเพศสภาพ (Hormone therapy) 
 • ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพ (Masculinizing / Feminizing procedures) 
 • การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ (Gender-affirming surgery)
 • การฝึกพูดเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นเพศหญิง (Voice feminizing therapy) และการผ่าตัดกล่องเสียง (Voice feminizing surgery)
 • การดูแลรักษาด้านผิวพรรณ ความงามและรูปร่าง (Aesthetic and skin)
 • การออกแบบโปรแกรมสุขภาพแบบจำเพาะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Check-up program for unisex) ในทุกช่วงวัย

การบริการของเรา

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างครอบคลุม ดังนี้

 • การวินิจฉัยเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือปรับเพศสภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Gender dysphoria)
 • การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเพศสภาพ (Hormone therapy) 
 • ให้บริการประเมินและตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการเริ่มใช้ฮอร์โมน รวมถึงมีการติดตามผลของการใช้ฮอร์โมนอย่างสม่ำเสมอ ในแง่ของประสิทธิผลและผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนทุกรูปแบบ
 • ให้บริการฮอร์โมนบำบัดเพื่อการข้ามเพศ (Gender-affirming hormone therapy) ทั้งรูปแบบฉีด กินและใช้ภายนอก
 • ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพ (Masculinizing / Feminizing procedures)  
 • ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพจากชายเป็นหญิง (Masculinizing procedure)
 • ตกแต่งรูปหน้าและปรับรูปหน้า (Facial care) ได้แก่ ยกกระชับและลดไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอ (Facetite/Necktite) เสริมจมูก เสริมคาง เพิ่มความโดดเด่นของโหนกแก้ม แนวกราม คิ้ว ตัดถุงใต้ตา
 • บำรุงรักษาผิวพรรณและความงาม ฟื้นฟูสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ได้แก่ ฉีดสารเติมเต็ม (Filler)   แก้ร่องใต้ตา แก้มตอบ ปรับรูปคาง โหนกแก้ม ฉีดไขมัน เลเซอร์ผิวพรรณและความงาม ฉีดลดริ้วรอย และความมันบนใบหน้า ยกกระชับกรอบหน้า (Lifting) ด้วย Ulthera, Thermage
 • ตกแต่งและปรับรูปร่าง (Body care) อาทิ ลดขนาดหน้าอก  ดูดไขมันเฉพาะจุดเพื่อความชัดเจนของ มัดกล้ามเนื้อ กระชับสัดส่วน ลดต้นแขน ต้นขา เอว ด้วยเครื่องมือ Cool sculpting + X wave, Exilisกระชับผิวหนัง ลดเซลลูไลท์ ด้วย Thermage FLX Body approved for temporary cellulite reduction การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ เป็นต้น
 • ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพจากหญิงเป็นชาย (Feminizing procedure)
 • ตกแต่งรูปหน้าและปรับรูปหน้า (Facial care) ได้แก่ ยกกระชับและลดไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอ (Facetite/Necktite) เป็นต้น
 • บำรุงรักษาผิวพรรณและความงาม ฟื้นฟูสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ได้แก่ ฉีดสารเติมเต็ม (Filler)  แก้ร่องใต้ตา แก้มตอบ ปรับรูปคาง ริมฝีปาก (Lip refullness) ยกกระชับกรอบหน้า (Lifting) ด้วย Ulthera, Thermage เป็นต้น
 • ตกแต่งและปรับรูปร่าง (Body care) อาทิ  ลดขนาดหน้าอก ยกกระชับสะโพก ยกกระชับแขน ยกกระชับต้นขา ยกกระชับหน้าอก ลดเหงื่อรักแร้ (Axilar hyperhydrosis) เป็นต้น
 • การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ (Gender-affirming surgery)
 • การฝึกพูดเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นเพศหญิง (Voice feminizing therapy) และการผ่าตัดกล่องเสียง (Voice feminizing surgery)
 • การดูแลรักษาด้านผิวพรรณ ความงามและรูปร่าง (Aesthetic and skin)
 • การออกแบบโปรแกรมสุขภาพแบบจำเพาะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Check-up program for unisex) ในทุกช่วงวัย

คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

กระบวนการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเพศเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนอย่างมาก จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญการและมีประสบการณ์สูงเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะแทรกซ้อนและการติดเชื้อ แผลมีขนาดเล็กทำให้ลดระยะเวลาการพักฟื้น ได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ต้องใช้ทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพหลากหลายสาขา ได้แก่

 • คณะแพทย์ประกอบด้วย
 • แพทย์อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมผู้ชำนาญการด้าน hormone therapy ได้แก่ นพ.สิระ กอไพศาล
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ได้แก่ รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์ ผศ. พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ, นพ. พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย, นพ. เกริกวิทย์ วิสิฐสกุลชัย
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านศัลยกรรมความงาม ได้แก่ รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์, ผศ. พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ, นพ. พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย, นพ. เกริกวิทย์ วิสิฐสกุลชัย
 • แพทย์นรีเวช ได้แก่ นพ.ฉันทวัฒน์ เชนะกุล
 • จิตแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.กวี สุวรรณกิจ และ นพ.สเปญ อุ่นอนงค์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูก ได้แก่ พญ. เปรมสุดา สมบุญธรรม
 • ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้แก่ นพ.ณวรา ดุสิตานนท์
 • อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ได้แก่ นพ.เอกชัย สิงหติราช, ผศ.นพ.อัษฎา วิภากุล, นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์, นพ.อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์
 • กุมารแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมผู้ชำนาญการด้าน hormone therapy ได้แก่ พญ.อนุตรา โพธิกำจร
 • บุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย
 • พยาบาล
 • เภสัชกร
 • นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ
 • นักกายภาพบำบัด/นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • บุคลากรสนับสนุนบริการ ที่ผ่านการอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ

การดูแลหลังการผ่าตัด

เรามีหอผู้ป่วยในเฉพาะทางในการดูแลหลังการผ่าตัดและมีทีมพยาบาลผู้มีความรู้ ความชำนาญพิเศษในการดูแลผู้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศโดยเฉพาะ

การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถทำการนัดตรวจสุขภาพออนไลน์ได้ที่หน้านัดหมายแพทย์ โดยระบุโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ท่านต้องการ และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง ดังนี้

 • ส่งคำถามมาที่หน้าติดต่อสอบถาม หรือกรุณาติดต่อศูนย์ Pride clinic ที่ [email protected]
 • เบอร์โทรศัพท์: 06-3221 0957 เวลา 8.00 – 20.00 น. และ 02-066 8888 และ 1378 เวลา 08.00 – 20.00 น.
 • สถานที่: อาคาร A (อาคารคลินิก) ชั้น 16, เคาน์เตอร์ A (16A)

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!