เชิญพบกับ“เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ” ในนิทรรศการทางวิชาการด้านความหลากหลายชีวภาพ งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity IBD 2019

22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิร์ดกรุงเทพฯ

เชิญพบกับ“เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ”
ในนิทรรศการทางวิชาการด้านความหลากหลายชีวภาพ งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity IBD 2019
เชิญพบกับ“เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ”
ในนิทรรศการทางวิชาการด้านความหลากหลายชีวภาพ งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity IBD 2019

พบกับศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในฐานะแผ่นดินอันอุดมด้วย“สรรพชีวิตนานาพันธุ์  จากภูผา สู่ มหานที” พร้อมด้วยความรู้สหสาขาวิชา ที่หน่วยงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย รวมพลังคัดสรรมาจัดแสดง รวมทั้ง ร่วมชื่นชมและเป็นกำลังใจกับชุมชนท้องถิ่นไทยที่มีภูมิปัญญานำสรรพสิ่งรอบตัวนั้นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการอันทรงคุณค่า “เพราะรู้คุณ จึงมีค่า เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งที่มั่นคง”

เชิญพบกับ“เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ”
ในนิทรรศการทางวิชาการด้านความหลากหลายชีวภาพ งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity IBD 2019

ในงานนี้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดแสดง ประกอบด้วยนิทรรศการ 9 ส่วน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวิทยาศาสตร์และลานเรียนรู้สำหรับเยาวชน  นิทรรศการด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่น นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเก็บรักษาในระยะยาว นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ รวมทั้ง กิจกรรมสาธิตเพื่อส่งเสริมอาชีพ และการแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงความอุดมสมบรูณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำมาใช้สร้างประโยชน์ พัฒนาประเทศ และสร้างเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงการดูแลรักษา และการคงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นๆด้วย

ท่านจะได้ซึมซับ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของแผ่นดินไทย จากภูผาสู่มหานที อันอุดมด้วยสรรพชีวิตนานาพันธ์ ซึ่งเป็นความหลากหลายทางชีวภาพอันทรงคุณค่า ทั้งในเชิงของการอนุรักษ์และการสร้างเศรษฐกิจ รวมทั้ง การประมวลผลงานและความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน

เชิญพบกับ“เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ”
ในนิทรรศการทางวิชาการด้านความหลากหลายชีวภาพ งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity IBD 2019

ในงานนี้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้นำผลงานและองค์ความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ในรอบ 12 ปีของการก่อตั้ง มาประมวลและจัดแสดงให้เห็นรูปธรรม อาทิ ตัวอย่างความสำเร็จของ 6 ชุมชนท้องถิ่น ในการนำสิ่งชีวิตนานาพันธ์หรือความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ หากยังแฝงไว้ด้วยความภูมิใจของชุมชนท้องถิ่น ที่ได้สืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต ซึ่งสอดแทรกอยู่ในทุกอณูของกระบวนการผลิต ภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ” หรือ “Bio-Wealth Country” นอกจากนี้ ยังมีส่วนจัดแสดงตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพที่ทรงคุณค่าทางเศรษฐกิจ รูปแบบธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน ป่าครอบครัว ไม้มีค่า และลาน BIO Café ที่พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อการสร้างธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ

เชิญพบกับ“เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ”
ในนิทรรศการทางวิชาการด้านความหลากหลายชีวภาพ งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity IBD 2019

ผู้ร่วมงานจะได้ ช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนน จากทั่วประเทศ รวมทั้ง กิจกรรมสาระความรู้สำหรับเยาวชน BioGang และพบกับความบันเทิง ตลอดทั้ง 3 วัน อย่างเต็มอิ่มไม่ซ้ำแบบ  นอกจากนี้ยังมีเสวนาในหัวข้อ “เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”กับอเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์ และ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” กับท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร บรรยายและสาธิตการสร้างอาชีพจากความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ รองเท้าทะเลจร จิ้งหรีดเงินแสน ไส้เดือนสร้างเงินล้าน และการเพาะเลี้ยงกบ และสนุกกับมินิคอนเสิร์ตโดย เก่ง ธชย OR-ANIG และ ตั้ม The Star

พบกัน 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิร์ดกรุงเทพฯ ในนิทรรศการทางวิชาการด้านความหลากหลายชีวภาพ งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity IBD 2019 (IBD 2019)

Facebook Comments
Don`t copy text!