กระทรวงพลังงาน เตรียมแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงาน SETA 2019

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.00 น. กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเตรียมจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมในการจัดงานใหญ่ระดับเอเชีย “Smart Energy Transformation Asia 2019: SETA 2019” งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ซึ่งปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ๒๕๖๒” (Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ ด้านพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ พร้อมยกระดับให้อุตสาหกรรมพลังงานของประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในด้านนโยบายและแผนงาน รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการดำเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมด้วยรศ.ดร. ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการจัดงาน SETA 2019 ร่วมแถลงถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน“Smart Energy Transformation Asia 2019: SETA 2019” ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30–11.00 น. ณ ห้อง Executive Lounge ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) ตึก C 

1st October, 2019 at 9.30 am, Ministry of Energy cooperate with GAT International will hold the press conference announcing the readiness to organize “Smart Energy Transformation Asia 2019: SETA 2019”, Thailand’s largest energy technology innovation conference and exhibition, under theme of Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia to be a forum for exchanging knowledge on intelligent technology, Integrated renewable energy and to raise the level of energy industry of the country and ASEAN region sustainably. Being honored by Mr. Suraphon Danaitangtrakul Assistant Minister of Energy presided over the press conference and share policies and plans regarding the role of government in energy operations to enable Thailand become a center for production and development of alternative and clean energy in the ASEAN region. And also Prof. Dr. Tatchai Sumitra, Chairman of  SETA 2019 will attend to announce the purpose of “Smart Energy Transformation Asia 2019 : SETA 2019” on Tuesday, 1st October, 2019 from 9.30 – 11.00 hrs. at Executive Lounge 6th floor of Energy Complex building C.

Facebook Comments
Don`t copy text!