สปส.พร้อมแล้ว ฉีดวัคซีน Covid-19 “เข็มที่2” ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33

สปส.พร้อมแล้ว ฉีดวัคซีน Covid-19

ตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 2
ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน

  • AstraZeneca เข็มที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 6-11 มิถุนายน 2564
  • Sinovac เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบวันนัดหมายได้ที่
https://www.sso.go.th/eform_news/

สำหรับผู้ประกันตนที่ฉีดวัคซีน หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะอัพเดทในสัปดาห์ถัดไป

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!