ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
“ การตรวจร่างกายตามระบบ “

ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ
 • การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
 • การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart

“ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ “

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ปัสสาวะ UA

“ การตรวจอื่นๆ “

 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
 • มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear
 • มะเร็งปากมดลูกวิธี Via
 • เลือดในอุจจาระ FOBT
 • Chest X-ray

สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สปส.พื้นที่ / จังหวัด / สาขา ทุกประเทศ

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!