สรุปไทม์ไลน์กันชัดๆ วันโอนเงินเยียวยาประกันสังคม

สรุปไทม์ไลน์กันชัดๆ วันโอนเงินเยียวยาประกันสังคม
ผู้ประกันตน ม.40 ม.39 ม.33 อยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา

📍20-21 กันยายน 2564
ผู้ประกันตน ม.40 (16 จังหวัด)
ขึ้นทะเบียนใหม่วันที่ 4-24 สิงหาคม 2564
ได้รับ 5,000 บาท

📍21 กันยายน 2564
ผู้ประกันตน ม.39 (13 จังหวัด)
ได้รับ 5,000 บาท

📍22-23 กันยายน 2564
ผู้ประกันตน ม.40 (13 จังหวัด)
ได้รับ 5,000 บาท

📍27-28 กันยายน 2564
ผู้ประกันตน ม.33 (13 จังหวัด)
ได้รับ 2,500 บาท

📍28 กันยายน 2564
ผู้ประกันตน ม.40 (3 จังหวัด)
ขึ้นทะเบียนใหม่วันที่ 1-24 สิงหาคม 2564
ได้รับ 5,000 บาท X 2 (รวม 10,000 บาท)

ขอเน้นให้ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการ #ผูกพร้อมเพย์เลขบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชน เพื่อธนาคารจะได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน
.
นอกจากนี้ ผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยาแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
👉 http://www.sso.go.th
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม
.
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!