ประกันสังคมลดอัตราการนำส่งเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน

ประกันสังคม

ประกันสังคมลดอัตราการนำส่งเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน
(มติ ครม.วันที่ 21 ก.ย. 2564)

  • นายจ้าง และ ผู้ประกันตน ม33 เดิมนำส่ง ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
    ลดลงเหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้าง
  • ผู้ประกันตน มาตรา 39 เดิมนำส่งเดือนละ 432 บาท
    ลดลงเหลือเดือนละ 235

เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึง พฤศจิกายน 2564

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!