image3

หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ถือฤกษ์ดีช่วงเทศกาลตรุษจีน พบปะร้านค้า กลุ่มชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ ย่านเยาวราช “เดินรณรงค์มอบความห่วงใย แรงงานไทย ต้องมีหลักประกัน” (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้) สร้างเครือข่ายคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานภาคอิสระให้ผู้ประกันตน

หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ถือฤกษ์ดีช่วงเทศกาลตรุษจีน พบปะร้านค้า กลุ่มชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ ย่านเยาวราช
“เดินรณรงค์มอบความห่วงใย แรงงานไทย ต้องมีหลักประกัน” (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้)
สร้างเครือข่ายคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานภาคอิสระให้ผู้ประกันตน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!