40 กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล (2)

ทริปสุดฟิน “หมาก-ปริญ” ชวนแฟนคลับ CITIZEN - Give the Better Life #ไปกับหมากไปกับCITIZEN ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ทะเลหายากของท้องทะเลไทย

ทริปสุดฟิน “หมาก-ปริญ” ชวนแฟนคลับ
CITIZEN – Give the Better Life #ไปกับหมากไปกับCITIZEN
ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ทะเลหายากของท้องทะเลไทย

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!