ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ปิดให้บริการชั่วคราว ถึง 30 เมษายน ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านอาหาร

ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ปิดให้บริการชั่วคราว ถึง 30 เมษายน ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านอาหาร

จากที่มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ประกอบด้วย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค  พาราไดซ์ เพลส และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จึงขยายระยะเวลาปิดให้บริการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตามในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่

  1. ซูเปอร์มาร์เก็ต
  2. ร้านขายยา ร้านขายอาหารสัตว์ หรือ สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
  3. ร้านอาหารที่เปิดให้บริการเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away) หรือบริการส่ง (Delivery)
  4. หน่วยงานราชการ อาคารสำนักงาน และธนาคารบางสาขา
ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ปิดให้บริการชั่วคราว ถึง 30 เมษายน ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านอาหาร

สำหรับลูกค้าของศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 22.00 น. ทั้งนี้ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ยังคงยืนยันมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ พร้อมขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันแก้ไข ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ตลอดจนประชาชนชาวไทย เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!