ศิริราชจัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

ศิริราชจัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

ศิริราชจัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

เนื่องในวาระครบ 2 ปี การเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันที่  13 ตุลาคม ศกนี้  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาการแพทย์เพื่อคนไทย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ในวันเสาร์ที่  13  ตุลาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ณ  รพ.ศิริราช

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00-07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป (ข้าวสาร อาหารแห้ง) 2 จุด เริ่มต้นจากลานพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ มาบรรจบจุดที่ 2 บริเวณสี่แยกศิริราช เลี้ยวซ้ายถนนวังหลัง เข้าประตู 8 (วังหลัง) สู่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

#เวลา 07.30-08.30 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ พิธีถวายสักการะ กล่าวสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

#เวลา 09.30-11.30 น.ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ อาทิ รศ.ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ณ ห้องราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

#เวลา 10.00-12.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 

#เวลา 12.00-14.00 น. ชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ

#เวลา 14.00-15.45 น. แสดงพระธรรมเทศนา พิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

#เวลา 15.52 น. พิธีเจริญจิตภาวนา ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี  ชมการแสดงภาพประติมากรรมแสงเงาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เหนือตึกศรีสังวาลย์

#เวลา 16.30 -17.00 น. พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

#เวลา 17.30-19.30 น. การบรรเลงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงที่น้อมรำลึกฯ โดย นักร้องกิตติมศักดิ์ และนักร้องประสานเสียงศิริราช อาทิ จินตนา สุขสถิตย์  จิตติมา เจือใจ วินัย พันธุรักษ์  กิตตินันท์  ชินสำราญ ฯลฯ

#เวลา 19.30-20.00 น. การแสดงแสงสีสื่อผสม “ชุดความฝันของพ่อ” และร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่า เปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่  10-18  ตุลาคม ณ  โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยทั่วกัน ศิริราชขอเชิญชวนสวมเสื้อเหลืองมาร่วมงาน

Facebook Comments
Don`t copy text!