ชาวโตชิบาร่วม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ส่งน้ำใจถึงมือพี่น้อง สปป.ลาว

ชาวโตชิบาร่วม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ส่งน้ำใจถึงมือพี่น้อง สปป.ลาว

 ชาวโตชิบาร่วม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ส่งน้ำใจถึงมือพี่น้อง สปป.ลาว

ทีมผู้บริหารและพนักงานโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำส่งให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมหนัก ในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้แทนพนักงานโตชิบานำเงินจำนวน 33,390 บาท พร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้ เดินทางลงพื้นที่ไปมอบให้แก่พี่น้องชาวลาวด้วยตัวเอง ณ ศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments
Don`t copy text!