การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแคมเปญ “Creative tourism district” สร้างแบรนด์ชุมชนใน 6 จังหวัด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแคมเปญ “Creative tourism district”

สร้างแบรนด์ชุมชนใน 6 จังหวัด พัฒนาเส้นทาง “ยิ่งเที่ยวมาก ยิ่งเยอะประสบการณ์”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแคมเปญ “CREATIVE TOURISM DISTRICT” สร้างแบรนด์ชุมชนใน 6 จังหวัด พัฒนาเส้นทาง “ยิ่งเที่ยวมาก ยิ่งเยอะประสบการณ์”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัฒนาโครงการย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ “Creative tourism district: พัฒนาเขตชุมชนใน 6 จังหวัดได้แก่ ตราด เชียงราย อ่างทอง สิงห์บุรี พังงา และ สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสินค้าการท่องเที่ยวที่เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดรวมถึงชุมชนมีการพัฒนาสินค้า สามารถเสนอแนะแนวทางในการสร้างสรรค์สินค้า บริการและวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ และนำไปสู่การส่งมอบคุณค่าของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย จนนำไปสู่การสร้างแบรนด์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชน ตั้งเป้าเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวสู่ 6 จังหวัดในโครงการโดยเฉลี่ยกว่า 15% บาท

นางสุจิตรา จงชาญสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและตลาดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางสุจิตรา จงชาญสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและตลาดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางสุจิตรา จงชาญสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและตลาดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงโครงการย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 6 จังหวัดครั้งนี้ว่า “กลุ่มเป้าหมายในการออกแบบสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการนั้นได้รับการสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักๆได้แก่ 1. Silver Age หรือกลุ่มผู้สูงอายุและวัยเกษียณ 2. กลุ่ม Gen Y หรือคนรุ่นใหม่ 3 Power Woman หรือกลุ่มผู้หญิงเที่ยวเดี่ยวและกลุ่มเพื่อนสาว และ 4. คือ Family & Kids หรือกลุ่มครอบครัวและเด็กเล็ก โดยได้มีการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆให้ตรงตามความสนใจและความถนัดของแต่ละกลุ่มมากที่สุด รวมไปถึงการตั้งราคาที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผล โดย 6ชุมชนที่มารวมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ บ้านแหลมมะขาม จ.ตราด บ้านปางห้า  จ.เชียงราย บ้านทุ่งอ่างทอง จ.อ่างทอง บ้านทองเอน จ.สิงห์บุรี บ้านท่าดินแดง จ.พังงา และ บ้านสวาย จ.สุรินทร์ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของกิจกรรมและสินค้าการท่องเที่ยวตามโครงการ มาจากกระบวนการทำงานอย่างพิถีพิถัน ผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในหลายภาคส่วนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว การสร้างแบรนด์ การตลาด การวิจัย การออกแบบประสบการณ์ลูกค้า  โดยได้มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิงกายภาพและจิตวิทยา พร้อมการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์จากคนในชุมชน การลงเที่ยวจริงและประเมินผลการท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวตัวอย่าง (VOC) การวิเคราะห์ SWOT Analysis และหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างความประทับใจและประสบการณ์อันประเมินค่าไม่ได้ให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป” นางสุจิตรากล่าว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแคมเปญ “CREATIVE TOURISM DISTRICT” สร้างแบรนด์ชุมชนใน 6 จังหวัด พัฒนาเส้นทาง “ยิ่งเที่ยวมาก ยิ่งเยอะประสบการณ์”

และขณะนี้โครงการย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเขตชุมชนใน 6 จังหวัดทั้ง  ตราด เชียงราย อ่างทอง สิงห์บุรี พังงา และ สุรินทร์ ได้ดำเนินการมาอย่างสมบูรณ์ สิ้นสุดเป็นกิจกรรมและการท่องเที่ยวสุดสร้างสรรค์พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแล้ว โดยได้มีการจัดกิจกรรมเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อกลางเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีกิจกรรมน่าสนใจมากมายภายในงาน อาทิ การค้นพบตนเองจาก Gen Board ซึ่งเป็นสิ่งชี้วัดว่าตนเองควรจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหน และควรท่องเที่ยวแบบใด การเสวนาในหัวข้อ “ไปเที่ยวเมืองรองกัน Fun ไม่แพ้เมืองนอก” โดยนายนิธี สีแพร ผอ ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท นายกฤต คุนผลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ เซ็นทรัลพัฒนา นางอังศุมาลิน เทพหัสดิน เจ้าของเพจหาเรื่องเที่ยว และ นางนิธิธาดา สุขะปัณฑะ เจ้าของเพจ Travelkanuman พร้อมการซื้อดีลทริปของโครงการในราคาพิเศษ และอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับรายละเอียดของโครงการ รวมถึงข้อมูลเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆในแต่ละชุมชน สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ www.creativedistrictthailand.com และ Facebook: Creative District Thailand

Tourism Authority of Thailand is launching “Creative tourism district”

Develop Branding in 6 Provinces Under the Concept “More Travel, More Experience”

 

Tourism Authority of Thailand develops Creative Tourism District Project in 6 provinces which are Trad, Chiangrai, Angthong, Singburi, Phanga and Surin with the aims to design tourism products which can create new experience in each region and promote tourist attractions and communities to develop their tourism products as well as allows them to have initiative idea to develop products and services to hit the target which will lead to brand development of Creative Tourism District of each community. The project targets to increase tourism revenue at least 15% in average in these 6 provinces

 

Mrs.Sujitra Jongchansitto, Deputy Governor for Tourism Products and Marketing of TAT revealed about this Creative Tourism District in 6 provinces campaign that “The main target of products and activities design under this campaign are divided into 4 groups which are 1. Silver Age 2. Gen Y 3. Power Women and 4. Family & Kids. This campaign offers tourism activities which satisfy each target group’s demand and needs with reasonable price that will trigger spending on tourism effectively. The outcome of tourism activities and products under this campaign derives from sophisticated process by participation of several section including experts in terms of tourism, branding, marketing, researching and customer experience designing.  The target groups are analysed both physically and ​​​ psychologically along with interviewing with locals, field trip by sample tourists and hearing the voice of customer (VOC), SWOT Analysis and in depth researching in order to develop and design tourism routes and activities which can create impression and valuable experience” Mrs Sujitra said.

 

And at this moment, the process under Creative Tourism District in 6 provinces which are Trad, Chiangrai, Angthong, Singburi, Phanga and Surin has been completed and ready to open for tourists to gain experience. The campaign was officially launched in the middle of September 2018 at Central World. In the event, there were many interesting activities such as Discovering yourself from Gen Board which is an activity that allows participants to know which target group they are, a forum with the topic of “Second-tier city is not second to travel”, special deal of trips under the campaign and etc.

 

For more information including maps and tourism activities in each community visit www.creativedistrictthailand.com and Facebook: Creative District Thailand

Facebook Comments
Don`t copy text!