“สมโภชสมุทรปราการ” งานใหญ่โชว์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ

“สมโภชสมุทรปราการ” งานใหญ่โชว์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ

“สมโภชสมุทรปราการ” งานใหญ่โชว์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หวังเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเตรียมจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ “สมโภชสมุทรปราการ” ชวนร่วมชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีงดงาม พร้อมเผยแพร่วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในและนอกพื้นที่ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม 25-28 กันยายนนี้ ที่เมกาบางนา

นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สมโภชสมุทรปราการว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีความมั่งคั่งทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอ่าวไทยที่สวยงาม มีความหลากหลายทางประเพณี สิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนอัตลักษณ์ของตัวเองอยู่มาหลายร้อยปี ด้วยการเป็นเมืองท่าทางเศรษฐกิจในการค้าขายกับนานาประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นเมืองหน้าด่านในการปกป้องรักษาอธิปไตย ของชาติมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะเห็นได้จากป้อมปราการต่างๆ ของสมุทรปราการ อาทิ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมผีเสื้อสมุทร และป้อมนาคราช เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัด

เป็นที่รู้กันดีว่านอกจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแล้ว จังหวัดสมุทรปราการยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าและมีความงดงาม พร้อมความศรัทธาในพุทธศาสนา อย่างงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประเพณีสงกรานต์พระประแดง และประเพณีรับบัว ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ แห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวของโลก

“สมโภชสมุทรปราการ” งานใหญ่โชว์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หวังเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ

นับเป็นโอกาสดีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “สมโภชสมุทรปราการ” ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชำชนโดยทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและสถานที่สำคัญต่างๆ ให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการที่มีความหลากหลายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยือนมากขึ้น ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าของดีประจำจังหวัดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ

“สมโภชสมุทรปราการ” งานใหญ่โชว์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หวังเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ

ด้าน นายธนวัฒน์ กล่าพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สมโภชสมุทรปราการว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด สายธารประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมชาติเรืองรอง ประกอบไปด้วยโซนที่น่าสนใจต่ำงๆ 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 การจำลองสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ องค์พระสมุทรเจดีย์ อุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ โซนที่ 2 การจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของจังหวัดอย่างการจัดแสดงประเพณีรับบัว โซนที่ 3 การจำลองวิถีชีวิตชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและมีความแตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน และผสมผสานกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงาม แบ่งออกเป็น 6 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ โซนที่ 4 การจัดแสดง แสง สี เสียง สมโภชแบบอย่างโบราณงดงามตามประเพณีที่เป็นที่นิยมในอดีตยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการสร้างเมืองสมุทรปราการ และมีการจัดงานมหรสพสมโภชเมืองสมุทรปราการ

“สมโภชสมุทรปราการ” งานใหญ่โชว์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หวังเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ยังมีโซนออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปของจังหวัด สินค้าประจำถิ่น สินค้าพื้นเมืองที่น่าสนใจต่างๆ มากมายหลายร้านค้าจากผู้ประกอบการท้องถิ่น ร่วมด้วยการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงและการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดการจัดงาน

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “สมโภชสมุทรปราการ” ได้ตั้งแต่วันที่ 25-28 กันยายน 2561 ณ บริเวณลาน Main Entrance และ ลาน Food Walk Plaza ศูนย์การค้าเมกาบางนา

Facebook Comments
Don`t copy text!