จ.ลำปาง ชวนคนอาร์ต อาร์ต มาปล่อยของ ท่องเมืองลำปาง ผ่านงานศิลปะ พร้อมฟินเฟ่อกับ 4 ศิลปินคุณภาพ “โรส – เก้ง – โอปอ – ฟิล์ม” ในงาน “ช้าง ม้า ไก่ รถไฟ ลำปาง” 26 – 27 มกราคมนี้ !

LAMPANG STREET FESTIVAL

จ.ลำปาง ชวนคนอาร์ต อาร์ต มาปล่อยของท่องเมืองลำปาง ผ่านงานศิลปะ พร้อมฟินเฟ่อไปกับ 4 ศิลปินคณภาพ “โรส ศิรินทิพย์ – เก้ง เขมวัฒน์ – โอปอ ประพุทธ์ – ฟิล์ม บงกช” ในงาน “ช้าง ม้า ไก่ รถไฟ ลำปาง (LAMPANG STREET FESTIVAL)” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในวันที่ 26 และ 27 มกราคมที่จะถึงนี้ ! โดยภายในงานยังมีกิจกรรมชิค ๆ คูล ๆ ให้ได้ทอดอารมณ์สุนทรียะได้อย่างชิลล์ ๆ อื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งงานหนัง ดนตรี ศิลปะ งานทำมือ อาหาร ขบวนพาเหรด ที่ล้วนด้วยคำว่าคุณภาพการันตี !

ฟิล์ม บงกช
โรส ศิรินทิพย์
โอปอ ประพุทธ์
 เก้ง เขมวัฒน์

งานนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะพ่อเมืองได้กล่าวว่า “จังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ในฐานะของเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเมืองศิลปะที่บอกกเล่าเรื่องราวผ่านเอกลักษณ์เด่นของจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของลำปางให้รู้จักแพร่หลายมากขึ้น จึงได้จัดงาน “ช้าง ม้า ไก่ รถไฟ ลำปาง” (Lampang Street Festival) ขึ้น โดยนำเอกลักษณ์ของลำปาง ได้แก่ ช้าง เพราะเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์ช้าง ซึ่งเป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก ม้า เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองรถม้า ไก่ มาจากการเป็นแหล่งผลิตเซารามิกอย่างชามตราไก่ และรถไฟ อีกหนึ่งพาหนะที่อยู่คู่กับลำปางมาช้านาน มาเป็นแกนหลัก เพื่อตอกย้ำการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจังหวัดลำปางให้มากขึ้น เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และผลักดันให้เกิดการทํางานร่วมกันในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค รวมทั้งมีนโยบายด้านการท่องเที่ยวในเรื่องการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งภายใน และต่างประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนตลาดท่องเที่ยวคุณภาพจากต่างประเทศ และในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการประชุม และแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในเมืองหลักแล้ว ยังให้ความสําคัญกับเมืองรองและการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและ กระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

Facebook Comments
Don`t copy text!