‘เจนเนอราลี่ กรุ๊ป’ กวาด 7 รางวัลเชิดชูเกียรติจาก Institutional Investor

‘เจนเนอราลี่ กรุ๊ป’ กวาด 7 รางวัลเชิดชูเกียรติจาก Institutional Investor

เจนเนอราลี่ กรุ๊ป ตอกย้ำการบริหารงานที่โปร่งใสด้านประกันภัยระดับโลก กวาด 7 ตำแหน่งผู้นำจากงาน Institutional Investor ทั้งผู้บริหารยอดเยี่ยมและกิจกรรมลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน รวมถึงคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามค่านิยมหลักขององค์กร โดยการจัดอันดับของ Institutional Investor ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และเผยแพร่บทความและงานวิจัยด้านธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการเงินระหว่างประเทศ

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ

            นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า“สำหรับปี 2021 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจนเนอราลี่ กรุ๊ป (Assicurazioni Generali) ที่สามารถคว้าตำแหน่งด้านการบริหารการเงินและการลงทุนจากองค์กรระดับโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและพนักงานถึงการสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการมอบบริการที่เป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยล่าสุด เจนเนอราลี่ กรุ๊ป ได้รับการเชิดชูเกียรติด้วยรางวัล Most Honored Companies ในภาคธุรกิจประกันภัย ของทีมผู้บริหารทั่วยุโรป (All Europe Executive Team) จากงานInstitutional Investor นอกจากนี้ยังได้รับอีก 6 รางวัลเชิดชูเกียรติทั้งประเภทบุคคลและองค์กร สำหรับความ เป็นเลิศในด้านการบริหารและการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมของภาคธุรกิจประกันภัย”

            สำหรับรางวัลประเภทบุคคล มอบให้แก่ มร. ฟิลลิป ดอนเนท (Philippe Donnet) ประธานกรรมการบริหารของกลุ่ม เจนเนอราลี่ ครองอันดับสองในรางวัล Best CEO” รางวัลอันดับหนึ่ง Best CFO” มอบให้แก่ มร. คริสเตียโน โบเรียน (Cristiano Borean) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และรางวัลอันดับหนึ่งBest IR Professionals มอบให้แก่ มร. จูเลีย ราฟโฟ (Giulia Raffo) หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และหน่วยงานสัมพันธ์ นอกจากนี้ เจนเนอราลี่ กรุ๊ป ยังได้รับรางวัล Best IR Program บริษัทที่มีความเป็นเลิศในด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในประเภทโปรแกรมนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม  รางวัล Best Investor/Analyst Eventการจัดกิจกรรมนักลงทุน/นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม และรางวัลอันดับหนึ่งBest IR Team สำหรับสุดยอดกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์

            นายบัณฑิต กล่าวต่ออีกว่า “รางวัลที่เจนเนอราลี่ กรุ๊ป ได้รับมาทั้งหมดนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนกว่า 1,500 ราย จากบริษัทที่ให้บริการทางการเงินประมาณ 600 แห่งทั่วโลก ลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เจนเนอราลี่ กรุ๊ป มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นผู้นำ มีแนวทางการบริหารการเงินที่ดี การสื่อสารที่เป็นเลิศ และมีคุณภาพการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถตรวจสอบได้ ที่จะเป็นบทพิสูจน์ความโปร่งใส่ในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กรทั้ง 5 ด้านของเจนเนอราลี่ กรุ๊ป ที่ได้ปลูกฝั่งพนักงานอย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใส่และความเป็นธรรมในการมอบบริการที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค ได้แก่ ส่งมอบคุณค่าตามคำปฏิญาณ(Deliver on the promise) ที่ถือเป็นหัวใจหลักในการปลูกฝั่งให้พนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่มอบให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร ให้คุณค่ากับบุคคลากร (Value our people) โดยการส่งเสริมให้พนักงานเห็นคุณค่าของตัวเอง พร้อมทั้งยอมรับและสนับสนุนความหลากหลายทุกในทุกรูปแบบ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Live the community)ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เปิดกว้าง (Be Open) ในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และพฤติกรรมองค์กร (Our Behaviors) การปลูกฝังให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการทำงานสู่ความสำเร็จด้วยการลงมือทำอย่างชาญฉลาด การทำงานเป็นทีมและการเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้”

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!